Wczesna edukacja dla dzieci w wieku trzech lat

3-K (3-K) | Wydział Edukacji (Department of Education, DOE) miasta Nowy Jork

Edukacja Małe dziecko Przedszkolak

Program powszechnej edukacji 3-K zapewnia bezpłatną, całodzienną wczesną edukację na wysokim poziomie dla dzieci w wieku trzech lat.

 • Złóż wniosek o przyjęcie dziecka do grupy 3-K na rok szkolny 2023–2024 do 10 marca 2023 roku.
 • W Nowym Jorku dziecko może zostać przyjęte do grupy 3-K w roku kalendarzowym, w którym skończy trzy lata.
 • Jesienią 2023 roku programy 3-K będą oferowane w 32 okręgach.
  • Znajdź swój okręg szkolny za pośrednictwem School Search Map Tool (Narzędzia mapy Wyszukiwarka szkół) lub dzwoniąc pod numer 311.
  • Wniosek można złożyć do każdego okręgu w mieście.
  • Dziecko ma pierwszeństwo uczęszczania do przedszkola w ramach programów powszechnej edukacji 3-K w okręgu, w którym mieszka.
 • Dzieci można zapisać do programu z opcją opieki całodziennej, przedłużonej opieki dziennej i rocznej, a także „Head Start”. Dowiedz się więcej.
 • Programy 3-K oferowane są w pięciu dzielnicach, w czterech placówkach. W każdej z tych placówek realizowany jest wysokiej jakości spójny i oparty na zabawie program nauczania opracowany przez DOE. Do placówek mogą należeć:
  • wybrane publiczne szkoły podstawowe
  • ośrodki Pre-K prowadzone przez personel Wydziału Edukacji miasta Nowy Jork (New York City Department of Education, NYCDOE)
  • organizacje społeczne nazywane ośrodkami wczesnej edukacji miasta Nowy Jork (NYC Early Education Centers, NYCEECs)
  • prywatne, domowe ośrodki opieki nad dziećmi

Kto się nadaje

Wszystkie nowojorskie rodziny, do których należą dzieci urodzone w 2020 roku, mogą zapisać je na rok szkolny 2023–2024.

Dzieci niepełnosprawne lub uczące się języka angielskiego mogą korzystać z programów 3-K.

Dzieci nie muszą potrafić korzystać z toalety, żeby chodzić do grupy 3-K.


Co musisz złożyć

Zapoznaj się z listą kontrolną rejestracji wstępnej, aby dowiedzieć się więcej o dokumentach potrzebnych do wstępnej rejestracji dziecka i zaakceptowania oferty programów przedszkolnych 3-K. Przetłumaczone kopie listy kontrolnej można znaleźć w sekcji Dokumenty na stronie zapisów do programu 3-K for All.


Jak aplikować

Złóż wniosek o przyjęcie do programu 3-K, korzystając z jednej z następujących metod:

Kwalifikujące się rodziny mogą też ubiegać się o bezpłatne lub tanie programy 3-K z opcją przedłużonej opieki dziennej i rocznej, w tym „Head Start”. Kwalifikowalność jest uzależniona od dochodów i potrzeb.


Jak uzyskać pomoc

 • Odwiedź witrynę internetową 3-K, aby dowiedzieć się więcej.
 • Zadzwoń pod numer 311 w razie pytań dotyczących programu 3-K.
 • Wyślij wiadomość e-mail do działu przyjęć do grup 3-K na adres [email protected] w razie pytań dotyczących programu 3-K.

Inny Edukacja Programy

Zerówka i szkoła podstawowa

Wydział Edukacji miasta Nowy Jork (NYC Department of Education, DOE)

Szkoła publiczna: od zerówki do 5. klasy

Jeśli masz 5-letnie dziecko, możesz zapisać je do zerówki. Poznaj opcje w zakresie szkoły podstawowej.

We Speak NYC (WSNYC)

Biuro Burmistrza ds. Imigrantów (Mayor's Office of Immigrant Affairs, MOIA)

Program konwersacji i nauki języka angielskiego

Bezpłatne zajęcia z materiałami umożliwiające uzyskanie informacji o usługach miasta i doskonalenie znajomości języka angielskiego.

Pre-K dla wszystkich (Pre-K)

Wydział Edukacji (Department of Education, DOE) miasta Nowy Jork

Bezpłatny program Pre-K dla czterolatków

Zapisz swoje dziecko do Pre-K: jest to bezpłatny, całodniowy, wysokiej jakości program wczesnej edukacji.

zaktualizowany 27 lutego, 2023