Wczesna edukacja dla dzieci w wieku trzech lat

3-K for All (3-K) | NYC Departament Edukacji

Edukacja Małe dziecko Przedszkolak

The application for 3-K for All is open! Learn more about the program on this page, and be sure to apply by April 14.

Program powszechnej edukacji dla 3-latków zapewnia bezpłatną, całodzienną wczesną edukację na wysokim poziomie dla dzieci w wieku trzech lat.

 • Złóż wniosek o przyjęcie dziecka do grupy 3-latków na rok szkolny 2022–2023 do 14 kwietnia 2022 roku.
 • W Nowym Jorku dziecko może zostać przyjęte do grupy 3-latków w roku kalendarzowym, w którym skończy trzy lata.
 • Jesienią 2022 roku programy powszechnej edukacji dla 3-latków będą oferowane w 32 okręgach.
  • Znajdź swój okręg szkolny za pośrednictwem narzędzia mapy Wyszukiwarka szkół lub dzwoniąc pod numer 311.
  • Wniosek można złożyć do każdego okręgu w mieście.
  • Dziecko ma pierwszeństwo uczęszczania do przedszkola w ramach programów powszechnej edukacji dla 3-latków w okręgu, w którym mieszka.
 • Dzieci można zapisać do programu z opcją opieki całodziennej, przedłużonej opieki dziennej i rocznej, a także Head Start. Dowiedz się więcej.
 • Programy dla 3-latków są oferowane w niektórych publicznych szkołach podstawowych, w ośrodkach przedszkolnych prowadzonych przez personel Wydziału Edukacji Miasta Nowy Jork, w organizacjach społecznych oraz w rodzinnych ośrodkach opieki nad dziećmi w domu. W każdej z tych placówek realizowany jest wysokiej jakości spójny i oparty na zabawie program nauczania opracowany przez DOE.

Kto się nadaje

 • Wszystkie nowojorskie rodziny, do których należą dzieci urodzone w 2019 roku, mogą zapisać je na rok szkolny 2022–2023.
 • Dzieci niepełnosprawne lub uczące się języka angielskiego mogą korzystać z programów powszechnej edukacji dla 3-latków.

Dzieci nie muszą potrafić korzystać z toalety, żeby chodzić do grupy 3-latków.


Jak aplikować

 • Skorzystaj ze strony MySchools, aby znaleźć program dla 3-latków blisko siebie i złożyć wniosek.
  • Wniosek można złożyć w języku angielskim, arabskim, bengalskim/bangla, chińskim, kreolskim haitańskim, francuskim, koreańskim, rosyjskim, hiszpańskim lub urdu.
  • Po złożeniu wniosku można wprowadzać w nim zmiany przed upływem terminu składania wniosków.
 • Wniosek można złożyć telefonicznie pod numerem 718-935-2009 lub poprzez ośrodek pierwszego kontaktu dla nowo przybyłych rodzin
 • Wsparcie tłumaczeniowe jest dostępne w ponad 200 językach.

Jak uzyskać pomoc

Inny Edukacja Programy

We Speak NYC (WSNYC)

Biuro Burmistrza ds. Imigrantów (Mayor's Office of Immigrant Affairs, MOIA)

Program konwersacji i nauki języka angielskiego

Bezpłatne zajęcia z materiałami umożliwiające uzyskanie informacji o usługach miasta i doskonalenie znajomości języka angielskiego.

CUNY Start

Miejski Uniwersytet Nowojorski (The City University of New York, CUNY)

Pomoc akademicka dla studentów CUNY

Studenci CUNY mogą uzyskać pomoc w spełnieniu standardów biegłości CUNY i przygotowaniu się do nauki na poziomie akademickim.

Liceum

Wydział Edukacji miasta Nowy Jork (NYC Department of Education, DOE)

Szkoła publiczna: klasy od 9 do 12

Dowiedz się więcej na temat rekrutacji do szkół publicznych.

zaktualizowany 12 marca, 2022