Miesięczna zniżka na usługi internetowe

Affordable Connectivity Program (ACP) | Federalna Komisja Łączności (Federal Communications Commission, FCC)

Pieniądze i wydatki Dla każdego

Affordable Connectivity Program (ACP) zapewnia comiesięczną zniżkę w wysokości 30 USD na usługi internetowe dla Twojego gospodarstwa domowego. Wymagane jest zarejestrowanie się w planie oferowanym przez dostawcę internetu uczestniczącego w programie.

 • Dzięki programowi ACP można uzyskać następujące korzyści:
  • Zniżka na usługi: do 30 USD zniżki miesięcznie na abonament internetowy i dzierżawę sprzętu.
  • Zniżka na urządzenie: do 100 USD zniżki na laptop, tablet lub komputer stacjonarny (konieczne wniesienie wkładu własnego w wysokości 10–50 USD).
 • Program ACP zastępuje program świadczeń awaryjnych na usługi szerokopasmowe (Emergency Broadband Benefit, EBB).
  • Osoby, które zarejestrowały się w programie EBB, otrzymają zniżkę w wysokości 50 USD miesięcznie do 1 marca 2022 r. Po tym terminie można przejść do ACP, aby otrzymać zniżkę w wysokości 30 USD. Dostawca powiadomi Cię o przejściu do programu ACP.
 • Aby korzystać z programu, nie trzeba mieć amerykańskiego obywatelstwa ani numeru ubezpieczenia społecznego (SSN).
 • Podczas rejestracji u dostawcy internetu za pośrednictwem programu ACP:
  • dostawca może sprawdzić Twoją zdolność kredytową. Nie może jednak uniemożliwić Ci rejestracji w programie ACP ze względu na wynik sprawdzenia zdolności kredytowej.
  • Dostawca nie może odmówić rejestracji tylko dlatego, że masz zaległości w opłatach na rzecz innego dostawcy internetu.

Kto się nadaje

Twoje gospodarstwo kwalifikuje się do programu, jeżeli możesz udzielić odpowiedzi twierdzącej na co najmniej jedno z tych pytań:

 • Czy ktoś w gospodarstwie domowym otrzymuje świadczenia z programu Lifeline?
  • Jeśli tak, automatycznie kwalifikujesz się do programu ACP. Aby dowiedzieć się, jak otrzymać zniżki w ramach programu ACP, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetu.
 • Czy ktokolwiek z członków gospodarstwa domowego uczestniczy w jednym z tych programów?
  • Program dodatkowej pomocy żywnościowej (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)
  • Medicaid
  • Pomoc dla kobiet, niemowląt i dzieci (Women, Infants, and Children, WIC)
  • Zapomoga uzupełniająca (Supplemental Security Income, SSI)
  • Federalny program publicznej pomocy mieszkaniowej (Federal Public Housing Assistance, FPHA)
  • Emerytura wojskowa dla weterana i zasiłki dla członka rodziny pozostającego przy życiu
 • Czy ktoś w gospodarstwie domowym otrzymał federalne stypendium Pell na bieżący rok?
 • Czy ktoś w gospodarstwie domowym otrzymuje darmowe lub tańsze obiady bądź śniadanie szkolne?
  • Dotyczy to wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły publicznej do 12. klasy w mieście Nowy Jork.
 • Czy dochód Twojego gospodarstwa domowego jest na poziomie lub poniżej kwoty podanej w tym wykresie?
Liczba osób w gospodarstwie domowym Twój dochód (200% lub poniżej federalnego progu ubóstwa)
1 27 180 USD
2 36 620 USD
3 46 060 USD
4 55 500 USD
5 64 940 USD
6 74 380 USD
7 83 820 USD
8 93 260 USD
Za każdą dodatkową osobę należy dodać 9440 USD

 


Co musisz złożyć

Dokumenty, które mogą być potrzebne do wykazania spełnienia kryteriów kwalifikacji do programu ACP:

 • Dowód uczestnictwa w programie takim jak SNAP, Medicaid lub WIC.
 • Zaświadczenie o dochodach gospodarstwa domowego
 • Twój dowód tożsamości
 • Dokument potwierdzający adres

Jak aplikować

Złóż wniosek online

 1. Wypełnij wniosek online (dostępny w języku angielskim i hiszpańskim).
 2. Wniosek może zostać przyjęty od razu po złożeniu. Jeżeli nie, potrzebne będzie przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.
 3. Po przyjęciu wniosku wybierz dostawcę współpracującego z programem ACP i zarejestruj się, aby korzystać z Internetu za jego pośrednictwem.

Złóż wniosek pocztą

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek w języku angielskim lub hiszpańskim (instrukcje są również dostępne w 8 dodatkowych językach).
 2. Zbierz dokumenty:
  • Dowód tożsamości i adres
  • Jeżeli nie masz numeru SSN, przedstaw alternatywny dowód.
  • Potrzebny będzie również jeden z poniższych dokumentów:
   • Potwierdzenie udziału w programie
   • Dokument potwierdzający wysokość dochodów gospodarstwa domowego
 3. Prześlij wniosek wraz z dokumentami na adres:
  • ACP Support Center
   PO Box 7081
   London, KY 40742
 4. Po przyjęciu wniosku wybierz dostawcę współpracującego z programem ACP i zarejestruj się, aby korzystać z Internetu za jego pośrednictwem.

Złóż wniosek telefonicznie

Zadzwoń do dostawcy współpracującego z programem ACP, aby złożyć wniosek ACP i wybrać plan internetowy z odpowiednią zniżką.


Jak uzyskać pomoc

Odwiedź stronę internetową

Odwiedź stronę acpbenefit.org, aby uzyskać więcej informacji.

Złóż skargę

Jeśli masz problemy dotyczące rozliczeń lub usług u swojego dostawcy internetu obejmujące ACP, możesz złożyć skargę do FCC. FCC doręczy twoją skargę dostawcy internetu.

Wyślij e-mail do Centrum Wsparcia ACP

[email protected]

Zadzwoń do Centrum Wsparcia ACP

Zadzwoń pod numer 877-384-2575 w godzinach 9.00–21.00 czasu wschodniego, 7 dni w tygodniu

Zadzwoń do swojego dostawcy internetu

W razie pytań dotyczących urządzenia, usługi lub rachunku skontaktuj się ze swoim dostawcą internetu.

Inny Pieniądze i wydatki Programy

Program Fair Fares NYC (FFNYC)

Wydział Zasobów Ludzkich miasta Nowy Jork (NYC Human Resources Administration, HRA)

Podróżuj za połowę ceny

Podróżuj środkami komunikacji miejskiej, w tym metrem i wybranymi autobusami oraz korzystaj z usług transportu dla osób niepełnosprawnych Access-A-Ride za połowę ceny.

Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych / program jednorazowej pomocy One Shot Deal

Wydział Zasobów Ludzkich miasta Nowy Jork (NYC Human Resources Administration, HRA)

Gotówka w sytuacjach nadzwyczajnych

Pomoc finansowa dla osób, które nie mogą pokryć swoich wydatków z powodu niespodziewanej sytuacji lub zdarzenia.

Ulga podatkowa od dochodów (Earned Income Tax Credit, EITC) (EITC)

Wydział ds. Ochrony Konsumentów i Pracowników (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) w mieście Nowy Jork; Urząd Skarbowy (Internal Revenue Service, IRS)

Oszczędności podatkowe dla osób pracujących i rodzin.

Świadczenie z tytułu ulgi podatkowej przysługujące pracownikom i rodzinom o niskich oraz średnich dochodach, w szczególności mającym dzieci, wynosi maksymalnie 11 000 USD.

zaktualizowany 23 grudnia, 2022