Ulga podatkowa dla rodzin z dziećmi

Świadczenie z tytułu ulgi podatkowej na dziecko (Child Tax Credit, CTC) (CTC) | Wydział ds. Ochrony Konsumentów i Pracowników (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) w mieście Nowy Jork; Urząd Skarbowy (Internal Revenue Service, IRS)

Pieniądze i wydatki Dla każdego

Świadczenie z tytułu ulgi na dziecko (Child Tax Credit, CTC) wynosi 2000 USD na każde dziecko, które zgłosisz we wniosku o ulgę podatkową na rok 2022.

 • Do ulgi kwalifikują się dzieci poniżej 16 roku życia lub młodsze.
 • Twoja rodzina może się kwalifikować nawet w przypadku nieuzyskania dochodu lub zalegania z zapłatą jakichkolwiek kwot podatku dochodowego.
 • Ulga nie jest liczona jako dochód ani nie wpływa na uprawnienia do otrzymywania świadczeń publicznych.

Kto się nadaje

Aby móc ubiegać się o ulgę w roku podatkowym 2022, musisz być spełniać te wymogi:

 1. Zarobiłeś(-aś) w roku 2022 2500 USD lub więcej.
 2. Zarobiłeś(-aś) do 200 000 USD lub do 400 000 USD, jeśli zeznanie podatkowe wypełniasz ze współmałżonkiem (współmałżonką).
 3. Do ulgi podatkowej można zgłosić dziecko, jeśli:
  • nie ma ono więcej niż 16 lat;
  • Dziecko musi mieć numer ubezpieczenia społecznego (Social Security Number, SSN) lub adopcyjny numer identyfikacji podatkowej (Adoption Tax Identification Number, ATIN). Osoba składające zeznanie może wykorzystać albo numer SSN albo indywidualny numer identyfikacji podatnika (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN).
  • Uprawnione są zarówno Twoje dzieci, jak i pasierbowie, wnukowie, uprawnione przybrane dzieci, dzieci adoptowane, rodzeństwo, siostrzeńcy (siostrzenice) i bratankowie (bratanice).
 4. Twoje dziecko lub osoba pozostająca na utrzymaniu mieszkała z Tobą przez ponad pół roku w Stanach Zjednoczonych i z tego tytułu zgłaszasz ją jako osobę pozostającą na utrzymaniu do ulgi podatkowej.
  • Twoje dziecko nie może zapewnić Ci więcej niż połowy wsparcia finansowego.

Co musisz złożyć

Zapoznaj się z listą dokumentów, których będziesz potrzebować do złożenia zeznania podatkowego lub ubiegania się o CTC.


Jak aplikować

Wypełnij Formularz 1040. Należy również wypełnić Wykaz 8812, by sprawdzić przysługującą kwotę świadczenia z tytułu ulgi podatkowej na dziecko.

Jeśli w 2022 roku dochody Twojej rodziny wyniosły 80 000 USD lub mniej bądź jeśli jesteś osobą indywidualną, która w 2022 zarobiła 56 000 USD lub mniej, kwalifikujesz się do sporządzenia zeznania podatkowego za darmo w punkcie bezpłatnego sporządzania deklaracji podatkowych (Free Tax Prep) w mieście Nowy Jork. Certyfikowani przez IRS wolontariusze VITA/TCE mogą pomóc Ci uzupełnić dokumenty online lub przeprowadzić Cię przez dalszą część postępowania po ich złożeniu.


Jak uzyskać pomoc

 • Dowiedz się więcej o ulgach podatkowych, o które możesz się ubiegać.
 • Zadzwoń pod numer 800-906-9887, aby znaleźć najbliższą placówkę oferującą pomoc w rozliczaniu podatku dochodowego (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) lub doradztwa podatkowego dla osób starszych (Tax Counseling for the Elderly, TCE).

Inny Pieniądze i wydatki Programy

Affordable Connectivity Program (ACP)

Federalna Komisja Łączności (Federal Communications Commission, FCC)

Miesięczna zniżka na usługi internetowe

Uzyskaj do 30 USD miesięcznej zniżki na usługi internetowe i do 100 USD zniżki na zakup laptopa, tabletu lub komputera.

Program Fair Fares NYC (FFNYC)

Wydział Zasobów Ludzkich miasta Nowy Jork (NYC Human Resources Administration, HRA)

Podróżuj za połowę ceny

Podróżuj środkami komunikacji miejskiej, w tym metrem i wybranymi autobusami oraz korzystaj z usług transportu dla osób niepełnosprawnych Access-A-Ride za połowę ceny.

Bezpłatne sporządzanie deklaracji podatkowych (Free Tax Prep) w mieście Nowy Jork

Nowojorski Wydział ds. Ochrony Konsumentów i Pracowników (NYC Department of Consumer and Worker Protection, DCWP).

Usługi bezpłatnego sporządzania zeznań podatkowych (Free Tax Prep)

Jeśli w 2022 roku dochody Twojej rodziny wyniosły 80 000 USD lub mniej bądź jeśli jesteś osobą indywidualną, która w 2022 zarobiła 56 000 USD lub mniej, kwalifikujesz się do sporządzenia zeznania podatkowego za darmo w punkcie bezpłatnego sporządzania deklaracji podatkowych (Free Tax Prep) w mieście Nowy Jork.

zaktualizowany 9 lutego, 2023