Opieka zdrowotna dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

Dzieci ze specjalnymi potrzebami opieki zdrowotnej (Children with Special Health Care Needs, CSHCN) (CSHCN) | Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork (NYC Department of Health and Mental Hygiene, NYC DOHMH)

Osoby z niepełnosprawnościami Dla każdego

Because of the COVID-19 outbreak, some programs are limiting services or offering them remotely. For the most up-to-date information, please contact programs directly using the information below. To learn more about support for COVID-19 impacts, visit our Coronavirus Updates page

Jeśli Twoje dziecko ma specjalne potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej, możesz uzyskać pomoc z programu Dzieci ze specjalnymi potrzebami opieki zdrowotnej. W ramach programu CSHCN rodzice otrzymują informacje na temat leczenia swoich dzieci. Możesz uzyskać pomoc w znalezieniu usług medycznych i ubezpieczenia, bezpłatnych lub tanich skierowań na wizyty specjalistyczne oraz lokalnych zasobów społecznościowych.

Kto się nadaje

Kryteria, które dziecko musi spełnić:

  • Nie może mieć więcej niż 21 lat; musi mieć problemy zdrowotne i wymagać dodatkowej opieki zdrowotnej i pomocy
  • Musi mieszkać w Nowym Jorku
  • Musi mieć diagnozę lub podejrzenie poważnej lub przewlekłej choroby, niepełnosprawności fizycznej bądź zaburzeń rozwojowych/emocjonalnych/behawioralnych

Jak uzyskać pomoc

zaktualizowany 15 września, 2020