Usługi bezpłatnego sporządzania zeznań podatkowych

Bezpłatne przygotowanie zeznania podatkowego w Nowym Jorku | Nowojorski Wydział ds. Ochrony Konsumentów i Pracowników (NYC Department of Consumer and Worker Protection, DCWP).

Pieniądze i wydatki Nastolatek Młody dorosły Opiekun

Jeśli w 2021 roku zarobiłeś(-aś) 72 000 USD lub mniej, możesz nieodpłatnie złożyć swoje zeznanie podatkowe za pośrednictwem usługi bezpłatnego sporządzania deklaracji podatkowych w mieście Nowy Jork (NYC Free Tax Prep). Pomoc w składaniu zeznania oferują wolontariusze VITA/TCE certyfikowani przez Urząd Skarbowy.

 • Termin składania deklaracji podatkowych za rok 2021 upływa 18 kwietnia 2022 r.
 • Bezpłatnie rozlicz podatki dzięki usłudze NYC Free Tax Prep.
  • Przygotowanie zeznania przez asystenta podczas wirtualnego spotkania: Asystent pomoże Ci złożyć zeznanie podatkowe podczas rozmowy wirtualnej trwającej 60–90 minut.
  • Pomoc w samodzielnym przygotowaniu zeznania: Wypełnij swoje zeznanie podatkowe samodzielnie. W razie pytań możesz skonsultować się przez telefon lub e-mail z asystentem.
  • Usługa odbioru: Przekaż swoje dokumenty podatkowe i odbierz gotowe zeznanie w późniejszym terminie
  • Osobiście: Zleć bezpłatne sporządzenie rozliczenia podatkowego w jednej z placówek przygotowujących rozliczenia podatkowe w Twojej okolicy.
 • Składając deklarację podatkową, możesz ubiegać się o ulgi podatkowe takie jak EITC, ulga podatkowa na dziecko czy ulga podatkowa na dziecko i osobę na utrzymaniu. Te ulgi podatkowe mogą przyczynić się do zwiększenia zwrotu podatków.
  • W przypadku otrzymania zwrotu Urząd Skarbowy prześle go pocztą lub wpłaci na Twój rachunek bankowy.

Kto się nadaje

Jeśli w 2021 roku zarobiłeś(-aś) 72 000 USD lub mniej, możesz nieodpłatnie złożyć swoje zeznanie podatkowe za pośrednictwem usługi bezpłatnego sporządzania deklaracji podatkowych w mieście Nowy Jork (NYC Free Tax Prep).


Co musisz złożyć

Będziesz zobowiązany(-a) do przedłożenia następujących dowodów:

 • Dowód tożsamości: na przykład wydany przez organ rządowy dowód tożsamości, włącznie z IDNYC.
 • Dowód dochodu: Formularze W-2, 1099 lub dokumentację przychodów i kosztów prowadzenia działalności w przypadku samozatrudnienia.
 • Numery kont i numery rozpoznawcze w celu bezpośredniej wpłaty zwrotu.
 • Formularz 1095-A, jeżeli Ty, Twój współmałżonek lub osoby zależne zostały objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach Giełdy ubezpieczeń zdrowotnych (Health Plan Marketplace)
 • Wydatki z tytułu opieki nad dzieckiem, jeżeli dotyczy.

Możesz również otrzymać inne dokumenty w zależności od Twojej sytuacji, na przykład w przypadku odsetek od pożyczek studenckich (Formularz 1098-T) lub świadczeń z ubezpieczenia społecznego (Formularz SSA-1099). Pamiętaj o zabraniu tych formularzy ze sobą podczas składania zeznania, aby otrzymać maksymalną kwotę zwrotu.


Jak aplikować

Odwiedź stronę NYC Free Tax Prep, aby uzyskać pomoc w sporządzeniu zeznania podatkowego osobiście, wirtualnie lub korzystając z usługi odbioru.


Jak uzyskać pomoc

Odwiedź strony

Zapoznaj się z odpowiedziami na często zadawane pytania na temat usługi NYC Free Tax Prep.

Odwiedź stronę internetową DCWP, aby dowiedzieć się więcej o ulgach podatkowych, o które możesz się ubiegać.

Zadzwoń pod numer 311

Poproś o pomoc w rozliczeniu podatkowym.

Inny Pieniądze i wydatki Programy

Affordable Connectivity Program (ACP)

Federalna Komisja Łączności (Federal Communications Commission, FCC)

Miesięczna zniżka na usługi internetowe

Uzyskaj do 30 USD miesięcznej zniżki na usługi internetowe i do 100 USD zniżki na zakup laptopa, tabletu lub komputera.

Program Fair Fares NYC (FFNYC)

Wydział Zasobów Ludzkich miasta Nowy Jork (NYC Human Resources Administration, HRA)

Podróżuj za połowę ceny

Podróżuj środkami komunikacji miejskiej, w tym metrem i wybranymi autobusami oraz korzystaj z usług transportu dla osób niepełnosprawnych Access-A-Ride za połowę ceny.

Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych / program jednorazowej pomocy One Shot Deal

Wydział Zasobów Ludzkich miasta Nowy Jork (NYC Human Resources Administration, HRA)

Gotówka w sytuacjach nadzwyczajnych

Pomoc finansowa dla osób, które nie mogą pokryć swoich wydatków z powodu niespodziewanej sytuacji lub zdarzenia.

zaktualizowany 28 lutego, 2022