Płatny czas wolny na opiekę nad rodziną

Płatny urlop rodzinny stanu Nowy Jork (NYS Paid Family Leave) (PFL) | Komisja ds. odszkodowań pracowniczych stanu Nowy Jork (NYS Workers’ Compensation Board)

Opieka nad dzieckiem Młody dorosły Opiekun

Płatny urlop rodzinny (NYS Paid Family Leave, PFL) daje uprawnionym pracownikom płatny czas wolny na opiekę nad rodziną. Twoje stanowisko pracy jest chronione, gdy jesteś na urlopie.

 • Pracownicy mogą wziąć płatny urlop rodzinny, aby:
  • zacieśnić więzi z dzieckiem w ciągu 12 miesięcy od jego urodzenia, adopcji lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.
  • sprawować opiekę nad członkiem rodziny, u którego wystąpiło poważne pogorszenie stanu zdrowia.
  • pomagać bliskim, gdy członek rodziny jest oddelegowany za granicę.
  • opiekować się sobą, dzieckiem lub członkiem rodziny podczas nakazu kwarantanny lub izolacji w związku z COVID-19.
 • Jeśli się kwalifikujesz, możesz wziąć do 12 tygodni urlopu. Urlop nie musi być brany naraz, ale musi być brany na pełne dni, a nie na połowy dni.
 • Można otrzymać zasiłek w wysokości do 67% średniego tygodniowego wynagrodzenia. Sprawdź, ile możesz otrzymać co tydzień, za pomocą kalkulatora zasiłku dla osób zarabiających.
 • Płatny urlop rodzinny zapewnia również:
  • ochronę stanowiska pracy;
  • kontynuację ubezpieczenia zdrowotnego;
  • ochronę przed dyskryminacją lub działaniami odwetowymi.
 • Status imigracyjny nie ma wpływu na uprawnienia.

Kto się nadaje

Może Ci przysługiwać płatny urlop rodzinny, jeżeli:

 1. Jesteś mieszkańcem stanu Nowy Jork.
 2. Pracujesz dla prywatnego pracodawcy w stanie Nowy Jork lub dla pracodawcy publicznego, który przystąpił do programu.
 3. Spełniają wymagania w zakresie przepracowanego czasu przed skorzystaniem z płatnego urlopu rodzinnego:
  • Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, którzy regularnie pracują 20 lub więcej godzin tygodniowo, mogą skorzystać z urlopu PFL po przepracowaniu 26 kolejnych tygodni.
  • Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin, którzy regularnie pracują mniej niż 20 godzin tygodniowo, mogą skorzystać z urlopu PFL po przepracowaniu 175 dni. Te dni nie muszą następować po sobie.

Co musisz złożyć

W zależności od sytuacji będziesz potrzebować różnych dokumentów. Sprawdź poniższe łącza, aby zapoznać się z dokumentami, które będą Ci potrzebne.

Zasadniczo trzeba udowodnić swoją tożsamość, pokrewieństwo, adres i dochody.

Aby złożyć wniosek o urlop PFL, należy również przedstawić dowód wystąpienia zdarzenia kwalifikującego.


Jak aplikować

Złóż wniosek o urlop PFL za pośrednictwem swojego pracodawcy.

 1. Jeśli to możliwe, powiadom pracodawcę co najmniej 30 dni przed planowanym urlopem. W przeciwnym razie powiadom go jak najszybciej.
 2. Pobierz i wypełnij formularz roszczenia zgodnie z instrukcjami pracodawcy. Formularz roszczeń możesz uzyskać także od swojego pracodawcy lub jego ubezpieczyciela.
 3. Zbierz dokumentację potwierdzającą Twoje roszczenia. Każdy formularz roszczenia zawiera informacje o tym, jakie dokumenty będą potrzebne.
 4. Prześlij formularz roszczenia i dokumenty do ubezpieczyciela Twojego pracodawcy lub zgodnie z jego zaleceniami.
  • Zapytaj swojego pracodawcę o to, kto jest jego ubezpieczycielem.
  • Jeśli nie wiesz, kto jest jego ubezpieczycielem, możesz również zadzwonić na infolinię płatnego urlopu rodzinnego (Paid Family Leave Helpline) pod numer 844-337-6303.
 5. W większości przypadków ubezpieczyciel Twojego pracodawcy musi zapłacić lub odrzucić Twoje roszczenie w ciągu 18 dni od otrzymania wypełnionego wniosku.

Jak uzyskać pomoc

Odwiedź strony

Więcej informacji na temat płatnego urlopu rodzinnego stanu Nowy Jork można znaleźć na stronie paidfamilyleave.ny.gov

Na stronie paidfamilyleave.ny.gov/protections dowiesz się więcej o ochronie pracowników i jak postępować w przypadku naruszenia Twoich praw.

Infolinia płatnego urlopu rodzinnego (Paid Family Leave Helpline)

Zadzwoń pod numer 844-337-6303
poniedziałek–piątek

Inny Opieka nad dzieckiem Programy

System opieki nad dziećmi Miasta Nowy Jork (NYC Child Care Connect) (NYC CCC)

Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork (NYC Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH)

Znajdź licencjonowany program opieki nad dzieckiem

Zasób internetowy, który pomoże Ci znaleźć i być na bieżąco z informacjami o programach opieki nad dziećmi w Twojej społeczności.

Bony na opiekę nad dzieckiem

Wydział ds. Dzieci miasta Nowy Jork (NYC Administration for Children's Services, ACS)

Bony, które pomagają w pokryciu kosztów opieki nad dziećmi w wieku od 6 tygodni do 13 lat

Bony na opiekę nad dzieckiem pomagają opłacić opiekę nad dziećmi świadczoną przez licencjonowanych dostawców lub nieformalnych dostawców, takich jak krewni, sąsiedzi lub przyjaciele.

Head Start

Wydział Edukacji miasta Nowy Jork (NYC Department of Education, DOE)

Opieka i edukacja dla 3-4-latków z rodzin o niskich dochodach

Programy Head Start są bezpłatne i działają przez cały rok przez co najmniej osiem godzin dziennie.

zaktualizowany 13 grudnia, 2022