Gotówka w sytuacjach nadzwyczajnych

Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych / program jednorazowej pomocy One Shot Deal | Wydział Zasobów Ludzkich miasta Nowy Jork (NYC Human Resources Administration, HRA)

Pieniądze i wydatki Młody dorosły Opiekun

Możesz kwalifikować się do świadczeń pomocowych, jeśli nie możesz zapłacić rachunków z powodu utraty pracy, obniżki wynagrodzenia lub innej nadzwyczajnej sytuacji, takiej jak niespodziewana sytuacja zdrowotna. Taka pomoc nazywana jest „pomocą w sytuacjach nadzwyczajnych” (Emergency Assistance) lub „programem jednorazowej pomocy One Shot Deal”.

 • Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych może Ci się przydać, jeśli:
  • w razie nieotrzymania pomocy grozi Ci bezdomność lub utrata zakwaterowania.
  • w Twoim mieszkaniu odłączono gaz lub energię elektryczną bądź otrzymałeś(-aś) powiadomienie o planowanym odłączeniu.
  • straciłeś(-aś) odzież, przedmioty osobiste lub meble w wyniku kradzieży, pożaru lub klęski żywiołowej.
  • jesteś ofiarą przemocy domowej.
  • doświadczasz innych problemów związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem swoim lub swojej rodziny.
 • W razie nieotrzymania zapomogi uzupełniającej (Supplemental Security Income, SSI) może zaistnieć konieczność zwrotu części lub całości środków otrzymanych w ramach pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych. W razie konieczności zwrotu środków otrzymasz powiadomienie od HRA.
 • Jeśli dochody wnioskodawcy są wyższe niż określona kwota, może być konieczne podpisanie umowy zobowiązującej do zwrotu świadczenia otrzymanego w ramach pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.
 • Możesz złożyć wniosek o pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych nawet w przypadku wcześniejszego korzystania z tej pomocy. Jeśli w przeszłości poproszono Cię o zwrot pobranego świadczenia i nie dokonałeś(-aś) takiego zwrotu, może to mieć wpływ na kwalifikację do nowego świadczenia.

Kto się nadaje

Możliwość otrzymania pomocy jest ustalana indywidualnie dla każdego przypadku. Czynniki, które mogą być brane pod uwagę, obejmują:

 • dochody (pochodzące z pracy i inne)
 • wielkość gospodarstwa domowego
 • powód składania wniosku, np. utrata pracy
 • dostępne oszczędności i zasoby
 • przystępna cena zakwaterowania
 • niepełnosprawność
 • plan na przyszłość dotyczący pokrycia wydatków
 • obywatelstwo lub status imigracyjny

Co musisz złożyć

W zależności od przypadku mogą być wymagane poszczególne dokumenty. Mogą one obejmować:

 • akt urodzenia każdej osoby dorosłej w gospodarstwie domowym lub jej numer zabezpieczenia społecznego i/lub dowód tożsamości ze zdjęciem
 • zaświadczenie o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego
 • rachunki lub pisma od właściciela mieszkania dotyczące miesięcznego czynszu oraz należnego czynszu
 • kopie nakazów sądowych
 • umowę najmu

Po przekazaniu do HRA informacji potrzebnych do rozpatrzenia wniosku wydział ten podejmie decyzję w najkrótszym możliwym terminie.

HRA powiadomi Cię w razie potrzeby przekazania dodatkowych informacji lub dokumentów.


Jak aplikować

Złóż wniosek o pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych przez Internet za pośrednictwem strony internetowej ACCESS HRA lub aplikacji mobilnej ACCESS HRA. Zaznacz, że wniosek dotyczy programu jednorazowej pomocy One Shot Deal.

Złóż wniosek osobiście, przychodząc do najbliższego Centrum Pracy HRA (HRA Job Center).

Po złożeniu wniosku zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna decydująca o tym, czy otrzymasz pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych lub jednorazową pomoc One Shot Deal.


Jak uzyskać pomoc

Uzyskaj pomoc osobiście

Odwiedź Centrum Pracy HRA (HRA Job Center) w Twojej okolicy.

Jeśli grozi Ci bezdomność, skontaktuj się z Homebase.

Zadzwoń na infolinię HRA pod numer

Zadzwoń pod numer 718-557-1399

poniedziałek–piątek

8:00–17:00

 

Inny Pieniądze i wydatki Programy

Affordable Connectivity Program (ACP)

Federalna Komisja Łączności (Federal Communications Commission, FCC)

Miesięczna zniżka na usługi internetowe

Uzyskaj do 30 USD miesięcznej zniżki na usługi internetowe i do 100 USD zniżki na zakup laptopa, tabletu lub komputera.

Program Fair Fares NYC (FFNYC)

Wydział Zasobów Ludzkich miasta Nowy Jork (NYC Human Resources Administration, HRA)

Podróżuj za połowę ceny

Podróżuj środkami komunikacji miejskiej, w tym metrem i wybranymi autobusami oraz korzystaj z usług transportu dla osób niepełnosprawnych Access-A-Ride za połowę ceny.

Bezpłatne sporządzanie deklaracji podatkowych (Free Tax Prep) w mieście Nowy Jork

Nowojorski Wydział ds. Ochrony Konsumentów i Pracowników (NYC Department of Consumer and Worker Protection, DCWP).

Usługi bezpłatnego sporządzania zeznań podatkowych (Free Tax Prep)

Jeśli w 2022 roku dochody Twojej rodziny wyniosły 80 000 USD lub mniej bądź jeśli jesteś osobą indywidualną, która w 2022 zarobiła 56 000 USD lub mniej, kwalifikujesz się do sporządzenia zeznania podatkowego za darmo w punkcie bezpłatnego sporządzania deklaracji podatkowych (Free Tax Prep) w mieście Nowy Jork.

zaktualizowany 12 kwietnia, 2022