Darmowa opieka zdrowotna w szkołach

Szkolne ośrodki zdrowia (School-based Health Centers, SBHC) | Wydział Edukacji miasta Nowy Jork (NYC Department of Education) / Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork (NYC Department of Health and Mental Hygiene, NYC DOHMH)

Zdrowie Uczeń niższych klas szkoły podstawowej Młodszy nastolatek Nastolatek

Due to the COVID-19 pandemic, SBHCs are primarily seeing students by appointment. Many SBHCs also offer telemedicine to provide needed services virtually. Please contact the SBHC in your school for information about appointments and telemedicine, as well as in-person services during the pandemic.

Łatwy dostęp do opieki zdrowotnej dla uczniów w szkołach. W skład usług wchodzą:

  • badania przedmiotowe
  • opiekę medyczną w przypadku chorób przewlekłych, takich jak astma i cukrzyca
  • badania przesiewowe i leczenie sporadycznych chorób, takich jak bóle głowy i gardła
  • usługi z zakresu zdrowia psychicznego lub skierowania do opieki psychiatrycznej w razie potrzeby

Studenci mogą korzystać z usług bezpłatnie i niezależnie od statusu ubezpieczenia lub statusu imigracyjnego.

  • Uczniowie i ich rodziny mogą uzyskać pomoc przy składaniu wniosków o bezpłatne lub tanie publiczne ubezpieczenie zdrowotne.
  • Ośrodki SBHC oferują usługi po wcześniejszym umówieniu się lub osobistej wizycie.
  • Niektóre ośrodki SBHC oferują też odpowiednią do wieku opiekę w zakresie medycyny reprodukcyjnej dla nastolatków. Uczniowie szkół średnich nie potrzebują zgody rodziców, aby otrzymać poufne usługi w zakresie medycyny reprodukcyjnej.
  • Zapytaj w szkole swojego dziecka lub sprawdź na liście ośrodków SBHC, czy na terenie kampusu szkolnego funkcjonuje ośrodek zdrowia.

Kto się nadaje

Wszyscy uczniowie zapisani do szkoły, w której jest SBHC, mają prawo skorzystać z opieki zdrowotnej w tej szkole.


Jak aplikować

Aby uczeń mógł skorzystać z opieki zdrowotnej, musi przynieść formularz zgody wypełniony przez rodzica lub opiekuna. Formularz możesz dostać w SBHC w szkole dziecka. Ubezpieczenie zdrowotne nie jest wymagane, aby dziecko mogło korzystać z opieki w SBHC.

Jeśli uczeń ma ubezpieczenie, należy poinformować o tym na formularzu zgody.


Jak uzyskać pomoc

zaktualizowany 11 stycznia, 2021