Zdobądź żywność w sytuacji kryzysowej

Program pomocy w uzyskaniu żywności w sytuacjach kryzysowych (EFAP) | Urząd ds. Zasobów Ludzkich w Nowym Jorku (NYC Human Resources Administration, HRA)

Pomoc żywnościowa Dla każdego

Istnieją dwa sposoby szybkiego zdobycia bezpłatnej żywności: można otrzymać artykuły spożywcze z banku żywności lub ugotowany posiłek z kuchni społecznej. Znajdź najbliższe banki żywności i kuchnie społeczne korzystając z Food Help NYC.

  • W przypadku pilnych potrzeb w zakresie żywności i żywienia proszę zadzwonić pod numer 311 i poprosić o pomoc w ramach Programu wsparcia żywieniowego w sytuacjach kryzysowych (Emergency Food Assistance Program, EFAP). Dzwoniący otrzyma informacje o godzinach pracy i wskazówki dojazdu do najbliższych banków żywności i kuchni społecznych.
  • Każdy kwalifikuje się do otrzymania pomocy żywnościowej w sytuacji kryzysowej, niezależnie od statusu imigracyjnego lub ilości posiadanych pieniędzy.
  • Osoby wymagające częstej pomocy przy zakupie żywności powinny skorzystać z ACCESS NYC, aby sprawdzić, czy kwalifikują się do SNAP (talony żywnościowe) i innych świadczeń.

Inny Pomoc żywnościowa Programy

Program Dodatkowej Zapomogi Żywnościowej (SNAP)

NYC Urząd ds. Zasobów Ludzkich

Pieniądze na zakup żywności

Świadczenia SNAP mogą zapewnić rodzinom świeże i zdrowe produkty spożywcze.

Specjalny program żywieniowy dla kobiet, niemowląt i dzieci (WIC)

Departament zdrowia w Stanie Nowy Jork

Zdrowa żywność dla rodzin

Program WIC zapewnia bezpłatną zdrową żywność i usługi dla kobiet o niskich dochodach oraz ich dzieci, w tym doradztwo żywieniowe, wsparcie dla kobiet karmiących piersią, edukację zdrowotną i skierowania do różnych zasobów.

NeoNOWE kuchnie (NeON Nutrition Kitchens)

Wydział Nadzoru Kuratorskiego miasta Nowy Jork (NYC Department of Probation, NYC DOP)

Posiłki i porady dietetyczne

Osoby objęte nadzorem kuratorskim i inni członkowie społeczności mogą zjeść darmowy posiłek, otrzymać przepisy kulinarne na zdrowe dania i porady żywieniowe, a także wziąć udział w lekcjach gotowania.

zaktualizowany 11 lipca, 2022