Pieniądze na zakup żywności

Program Dodatkowej Zapomogi Żywnościowej (SNAP) | NYC Urząd ds. Zasobów Ludzkich

Pomoc żywnościowa Dla każdego

Zapłać za artykuły spożywcze korzystając ze SNAP. Świadczenia SNAP są czasem nazywane bonami żywnościowymi. Są one przekazywane na karcie debetowej, której można używać w wielu sklepach spożywczych i na rynkach produktów rolniczych.

 • Wniosek o odnowienie uczestnictwa w programie pomocy pieniężnej, programie SNAP oraz Medicaid można złożyć jednocześnie, korzystając z wniosku programu pomocy pieniężnej dostępnego na ACCESS HRA.
 • Osoby uprawnione otrzymają świadczenia SNAP w ciągu 30 dni.
 • Aby otrzymać pomoc w ramach programu SNAP, musisz być obywatelem US lub posiadać odpowiedni status imigracyjny.
 • Możesz pozwolić, aby ktoś, kto zna Twoją sytuację domową, złożył wniosek w Twoim imieniu.
 • Po złożeniu wniosku może być konieczne odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. Pracownik wydziału HRA skontaktuje się z Tobą, jeśli będzie potrzebować więcej informacji.
 • Wszyscy mieszkańcy NYCHA i beneficjenci SNAP, którzy ukończyli 16 lat, kwalifikują się do uzyskania zniżki na członkostwo w Citi Bike. Za zaledwie 5 USD miesięcznie zyskują nieograniczoną liczbę 45-minutowych przejażdżek oraz dostęp do tysięcy rowerów na obszarze Manhattanu, Brooklynu, Queens i Jersey City.

Kto się nadaje

Aby wziąć udział w programie, należy spełniać kilka warunków. Obejmują one następujące kwestie:

 • ile zarabiasz
 • ile pieniędzy otrzymujesz w ramach świadczeń
 • ile osób wchodzi w skład Twojego gospodarstwa domowego
 • Obywatelstwo lub status imigracyjny

Co musisz złożyć

Aby zakwalifikować się do programu SNAP należy potwierdzić:

 • swoją tożsamość, okazując np. dokument tożsamości ze zdjęciem, prawo jazdy, paszport, świadectwo naturalizacji lub dokumentację ze szpitala;
 • miejsce zamieszkania, okazując np. oświadczenie właściciela lokalu, aktualny rachunek za czynsz, dokument najmu lub kredytu hipotecznego;
 • dochody, okazując np. ostatni odcinek wypłaty, dokumentację działalności gospodarczej, aktualne zeznanie podatkowe lub oświadczenie o świadczeniach z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia;
 • obywatelstwo lub status imigracyjny, okazując np. akt urodzenia, paszport amerykański lub dokumentację służby wojskowej.
  • Korzystanie ze SNAP nie wpłynie na sprawę imigracyjną ani nie spowoduje deportacji.

Dalsze informacje o innych dokumentach potwierdzających, jakie można przedstawić, są dostępne w poradniku dotyczącym dokumentów do SNAP.


Jak aplikować

O pomoc w ramach programu SNAP można ubiegać się na wiele sposobów:

 • Złóż wniosek online na ACCESS HRA. Wnioski o uczestnictwo w programie pomocy pieniężnej, programie SNAP oraz Medicaid można złożyć jednocześnie.
 • Złóż wniosek osobiście w którymś z centrów SNAP lub w biorącej udział w programie organizacji społecznej (CBO).
 • Jeśli ubiegasz się o pomoc pieniężną, możesz jednocześnie ubiegać się o świadczenia SNAP w Centrum Pracy HRA.
 • Złóż wniosek za pośrednictwem poczty lub faksem: pobierz wniosek lub zadzwoń na infolinię HRA pod numer 718-557-1399, aby otrzymać wniosek pocztą. Wyślij wypełniony wniosek faksem pod numer 917-639-1111 lub za pośrednictwem poczty na adres:
  Division of SNAP Services, Mail Application & Referral Unit (MARU)

  P.O. Box 24510
  Brooklyn, NY, 11201

Jak uzyskać pomoc

Inny Pomoc żywnościowa Programy

Specjalny program żywieniowy dla kobiet, niemowląt i dzieci (WIC)

Departament zdrowia w Stanie Nowy Jork

Zdrowa żywność dla rodzin

Program WIC zapewnia bezpłatną zdrową żywność i usługi dla kobiet o niskich dochodach oraz ich dzieci, w tym doradztwo żywieniowe, wsparcie dla kobiet karmiących piersią, edukację zdrowotną i skierowania do różnych zasobów.

Program pomocy w uzyskaniu żywności w sytuacjach kryzysowych (EFAP)

Urząd ds. Zasobów Ludzkich w Nowym Jorku (NYC Human Resources Administration, HRA)

Zdobądź żywność w sytuacji kryzysowej

Szybko uzyskaj jedzenie z banków żywności i kuchni socjalnych.

NeoNOWE kuchnie (NeON Nutrition Kitchens)

Wydział Nadzoru Kuratorskiego miasta Nowy Jork (NYC Department of Probation, NYC DOP)

Posiłki i porady dietetyczne

Osoby objęte nadzorem kuratorskim i inni członkowie społeczności mogą zjeść darmowy posiłek, otrzymać przepisy kulinarne na zdrowe dania i porady żywieniowe, a także wziąć udział w lekcjach gotowania.

zaktualizowany 12 maja, 2023