Pieniądze na zakup żywności

Program Dodatkowej Zapomogi Żywnościowej (SNAP) | NYC Urząd ds. Zasobów Ludzkich

Pomoc żywnościowa Dla każdego

Because of the COVID-19 outbreak, some programs are limiting services or offering them remotely. For the most up-to-date information, please contact programs directly using the information below. To learn more about support for COVID-19 impacts, visit our Coronavirus Updates page

Zapłać za artykuły spożywcze korzystając ze SNAP. Świadczenia SNAP są czasem nazywane bonami żywnościowymi. Są one przekazywane na karcie debetowej, której można używać w wielu sklepach spożywczych i na rynkach produktów rolniczych.

 • Prawo dotyczące alokacji funduszy (Consolidated Appropriations Act) z 2021 roku tymczasowo rozszerza zasady kwalifikowalności studentów do SNAP College, zmieniając dopuszczalne zwolnienia z wymogu pracy na dwa dodatkowe sposoby:
  • Studenci szkół wyższych uprawnieni do udziału w stanowych lub federalnych programach pracy i studiów, niezależnie od tego, czy są zatrudnieni, czy uczestniczą w programach pracy i studiów, mogą się kwalifikować do SNAP.
  • Studenci szkół wyższych z „oczekiwanym wkładem rodzinnym” w wysokości 0 dolarów mogą się kwalifikować do SNAP, jeżeli kwalifikują się w inny sposób.
 • Wniosek o odnowienie uczestnictwa w programie pomocy pieniężnej, SNAP i Medicaid można złożyć, jednocześnie korzystając z wniosku programu pomocy pieniężnej przez ACCESS HRA.
 • Osoby uprawnione otrzymają świadczenia w ciągu 30 dni.
 • Aby otrzymywać świadczenia w ramach SNAP trzeba być obywatelem Stanów Zjednoczonych lub mieć należyty status imigracyjny; osoby składające wnioski mogą skorzystać z pomocy pracownika programu
 • Wymagane są dokumenty potwierdzające tożsamość, miejsce zamieszkania i dochody
 • Wniosek może złożyć osoba, która zna sytuację domową ubiegającego się o świadczenia
 • Wniosek można złożyć online, osobiście, faksem lub pocztą
 • Po złożeniu wniosku może być konieczne odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. Pracownik wydziału HRA skontaktuje się z Tobą, jeśli będzie potrzebować więcej informacji.
 • Wszyscy mieszkańcy NYCHA i odbiorcy SNAP (bony żywnościowe), którzy ukończyli 16 lat, są uprawnieni do zniżki na członkostwo Citi Bike. Za zaledwie 5 USD/miesięcznie zyskują nieograniczoną ilość 45-minutowych przejażdżek oraz dostęp do tysięcy rowerów na obszarze Manhattanu, Brooklynu, Queens i Jersey City.

Kto się nadaje

Podejmując decyzję o kwalifikowalności danej osoby rozpatruje się kilka kwestii. Są to między innymi:

 • wysokość zarobków
 • wysokość otrzymywanych świadczeń
 • liczba osób w gospodarstwie domowym
 • status dotyczący obywatelstwa lub imigracyjny

Po udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań pomożemy stwierdzić, czy kwalifikujesz się do programu.


Co musisz złożyć

Aby zakwalifikować się do programu SNAP należy potwierdzić:

 • swoją tożsamość, okazując np. dokument tożsamości ze zdjęciem, prawo jazdy, paszport, świadectwo naturalizacji lub dokumentację ze szpitala;
 • miejsce zamieszkania, okazując np. oświadczenie właściciela lokalu, aktualny rachunek za czynsz, dokument najmu lub kredytu hipotecznego;
 • dochody, okazując np. ostatni odcinek wypłaty, dokumentację działalności gospodarczej, aktualne zeznanie podatkowe lub oświadczenie o świadczeniach z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia;
 • obywatelstwo lub status imigracyjny, okazując np. akt urodzenia, paszport amerykański lub dokumentację służby wojskowej.
  • Korzystanie ze SNAP nie wpłynie na sprawę imigracyjną ani nie spowoduje deportacji.

Dalsze informacje o innych dokumentach potwierdzających, jakie można przedstawić, są dostępne w poradniku dotyczącym dokumentów do SNAP.


Jak aplikować

Wniosek o SNAP można złożyć na kilka sposobów:

Wniosek o odnowienie uczestnictwa w programie pomocy pieniężnej, SNAP i Medicaid można złożyć, jednocześnie korzystając z wniosku programu pomocy pieniężnej przez ACCESS HRA.

 • Online za pośrednictwem ACCESS HRA.
 • Osobiście w dowolnej środek SNAP lub uczestniczącej w programie organizacji środowiskowej (CBO).
 • Osoby ubiegające się o pomoc pieniężną mogą jednocześnie ubiegać się o świadczenia SNAP w agencji pośrednictwa pracy HRA.
 • Wysyłając wniosek pocztą lub faksem: należy pobrać́ aplikaję lub zadzwonić na infolinię HRA pod numer 718-557-1399 i poprosić o wysłanie wniosku pocztą.
 • Wypełniony wniosek należy przefaksować na numer 917-639-1111 lub wysłać na adres:
  Division of SNAP Services, Mail Application & Referral Unit (MARU)
  P.O.Box 24510
  Brooklyn, NY, 11201

Jak uzyskać pomoc

Inny Pomoc żywnościowa Programy

Program pomocy w uzyskaniu żywności w sytuacjach kryzysowych (EFAP)

Urząd ds. Zasobów Ludzkich w Nowym Jorku

Zdobądź żywność w sytuacji kryzysowej

Znajdź szybko banki żywności i kuchnie społeczne zapewniające żywność bezpłatnie.

Posiłki zapewniane latem

NYC Departament Edukacji

Śniadanie i lunch w lecie

Latem dzieci mogą otrzymać bezpłatne śniadanie i lunch w setkach miejsc w Nowym Jorku.

Specjalny program żywieniowy dla kobiet, niemowląt i dzieci (WIC)

Departament zdrowia w Stanie Nowy Jork

Zdrowa żywność dla rodzin

Bezpłatna zdrowa żywność, doradztwo w zakresie zdrowego odżywiania, wsparcie dla kobiet karmiących piersią oraz skierowania dla kobiet, niemowląt i dzieci w wieku do pięciu lat.

zaktualizowany 9 kwietnia, 2021