Posiłki i porady dietetyczne

NeoNOWE kuchnie (NeON Nutrition Kitchens) | Wydział Nadzoru Kuratorskiego miasta Nowy Jork (NYC Department of Probation, NYC DOP)

Pomoc żywnościowa Opiekun

W ramach programu „NeoNOWE kuchnie” osoby objęte nadzorem kuratorskim, a także inni członkowie społeczności lokalnych, otrzymują darmowe posiłki. NeoNOWE kuchnie, zlokalizowane we wszystkich pięciu dzielnicach, oferują również przepisy kulinarne na zdrowe dania, porady i informacje żywieniowe oraz lekcje gotowania.

  • Dla osób objętych nadzorem kuratorskim kuchnie są otwarte od poniedziałku do piątku
  • Inni członkowie społeczności mogą korzystać z nich podczas cotygodniowych dni otwartych
  • Z kuchni można korzystać dwa razy w miesiącu

Kto się nadaje

NeoNOWE kuchnie są otwarte dla osób objętych nadzorem kuratorskim w dni powszednie; inni członkowie społeczności mogą przyjść w wyznaczone dni.


Jak uzyskać pomoc

Więcej informacji w witrynie internetowej programu „NeON”. Odwiedź NeoNOWĄ kuchnię w jednej z następujących lokalizacji: Lista:

Możesz skontaktować się ze Stephen Cacace, dyrektorem ds. zasobów społecznościowych pod numerem 718- 802-4500.

Inny Pomoc żywnościowa Programy

Program Dodatkowej Zapomogi Żywnościowej (SNAP)

NYC Urząd ds. Zasobów Ludzkich

Pieniądze na zakup żywności

Świadczenia SNAP mogą zapewnić rodzinom świeże i zdrowe produkty spożywcze.

Specjalny program żywieniowy dla kobiet, niemowląt i dzieci (WIC)

Departament zdrowia w Stanie Nowy Jork

Zdrowa żywność dla rodzin

Program WIC zapewnia bezpłatną zdrową żywność i usługi dla kobiet o niskich dochodach oraz ich dzieci, w tym doradztwo żywieniowe, wsparcie dla kobiet karmiących piersią, edukację zdrowotną i skierowania do różnych zasobów.

Program pomocy w uzyskaniu żywności w sytuacjach kryzysowych (EFAP)

Urząd ds. Zasobów Ludzkich w Nowym Jorku (NYC Human Resources Administration, HRA)

Zdobądź żywność w sytuacji kryzysowej

Szybko uzyskaj jedzenie z banków żywności i kuchni socjalnych.

zaktualizowany 10 marca, 2022