Pomoc w zdobyciu tytułu associate na CUNY

Przyspieszony tryb studiów w programach typu Associate (Accelerated Study in Associate Programs, ASAP) (CUNY ASAP) | Miejski Uniwersytet Nowojorski (City University of New York, CUNY)

Edukacja Nastolatek Młody dorosły

Program CUNY ASAP oferuje pomoc finansową, edukacyjną i osobistą, dzięki czemu studenci mogą zdobyć tytuł associate w ciągu trzech lat. Korzyści programu to indywidualny doradca ASAP, pomoc dot. planowania kariery, dopłaty do czesnego dla studentów korzystających z pomocy finansowej i wiele innych. Program dostępny jest na jedenaście uczelniach CUNY we wszystkich pięciu dzielnicach.

  • Pozostałe korzyści programu obejmują kartę MetroCard uprawniającą do nieograniczonej liczby darmowych przejazdów, dofinansowanie zakupu podręczników oraz specjalne opcje rejestracji.
  • Studenci zainteresowani uzyskaniem tytułu licencjata (bachelor) mogą skorzystać z programu ACE (Accelerate, Complete, Engage), który oferuje takie same korzyści jak program ASAP i jest dostępny na uczelniach John Jay College of Criminal Justice i Lehman College.

Kto się nadaje

Aby kwalifikować się do programu CUNY ASAP, należy:


Jak aplikować

Możesz dołączyć do programu ASAP w kilku prostych krokach:

Uwaga: Aby uczestniczyć w programie, studenci muszą wypełniać wnioski FAFSA i TAP każdego roku oraz przyjmować każdą przyznaną im federalną i stanową pomoc finansową (w tym Pell, SEOG czy TAP).

Studenci objęci aktem prawnym New York State Dream Act mogą kwalifikować się do otrzymania pomocy stanowej, w tym stypendiów TAP, Excelsior i innych stanowych stypendiów.

Jeśli przebywasz lub byłeś w pieczy zastępczej, możesz otrzymać dodatkowe świadczenia, takie jak:

  • Stypendium z tytułu czesnego i luki w opłatach (przyjęcia, CUNY Start i Math Start)
  • Pomoc w nauce międzysesyjnej (bezpłatne kursy letnie i zimowe)
  • Pełne pokrycie MetroCards (Zastępcze MetroCards)
  • Pełne omówienie wszystkich podręczników i nie tylko

Zachęcamy uczniów w wieku od 17 do 25 lat, obecnie lub w przeszłości w opiece zastępczej, zapisanych lub będących na drodze do przyłączenia się do ASAP lub ACE, do zarejestrowania się w Inicjatywie Opieki Zastępczej CUNY ASAP.


Jak uzyskać pomoc

Inny Edukacja Programy

Zerówka i szkoła podstawowa

Wydział Edukacji miasta Nowy Jork (NYC Department of Education, DOE)

Szkoła publiczna: od zerówki do 5. klasy

Jeśli masz 5-letnie dziecko, możesz zapisać je do zerówki. Poznaj opcje w zakresie szkoły podstawowej.

We Speak NYC (WSNYC)

Biuro Burmistrza ds. Imigrantów (Mayor's Office of Immigrant Affairs, MOIA)

Program konwersacji i nauki języka angielskiego

Bezpłatne zajęcia z materiałami umożliwiające uzyskanie informacji o usługach miasta i doskonalenie znajomości języka angielskiego.

3-K (3-K)

Wydział Edukacji (Department of Education, DOE) miasta Nowy Jork

Wczesna edukacja dla dzieci w wieku trzech lat

„3-K dla wszystkich” to bezpłatna, całodniowa edukacja na wysokim poziomie dla trzylatków z Nowego Jorku.

zaktualizowany 21 stycznia, 2022