Pomoc akademicka dla studentów CUNY

CUNY Start | Miejski Uniwersytet Nowojorski (The City University of New York, CUNY)

Edukacja Nastolatek Młody dorosły Opiekun

Studenci uczestniczący w programie CUNY ubiegający się o tytuł associate mogą zyskać dobry start na studia dzięki przystępnym kursom, które pomogą im spełnić wymagania CUNY w zakresie wyników z angielskiego i matematyki.

 

Wiosną 2022 r. roku zajęcia CUNY Start i Math Start będą oferowane online, w formie hybrydowej i na miejscu.

 • Koszt wynosi 75 USD za programy semestralne i 35 USD za krótsze cykle, wliczając w to materiały.
 • Studenci mogą wybrać pomiędzy pełnym i niepełnym wymiarem godzin.
 • Druga opcja programu, Math Start, pomaga uczniom rozwijać umiejętności matematyczne w krótszych 8–10 tygodniowych cyklach, lub w ramach intensywnego programu letniego.

Sprawdź informacje o programach Math Start na wiosnę 2022 r.

CUNY Start i Math Start cieszą się uznaniem za wybitne wyniki. Po ukończeniu programu w pełnym wymiarze godzin, uczniowie CUNY Start mają trzykrotnie większe szanse na osiągnięcie biegłości w języku angielskim i matematyce w porównaniu z rówieśnikami spoza CUNY Start. Ponad 80% uczniów, którzy ukończyli Math Start, osiągnęło kamień milowy biegłości CUNY i dostanie dobry start w college'u.


Kto się nadaje

Jeśli jesteś w stanie odpowiedzieć „tak” na następujące pytania, prawdopodobnie możesz skorzystać z programu „CUNY Start/Math Start” :

 • Czy posiadasz dyplom ukończenia szkoły średniej lub dyplom równoważny?
 • Czy spełniono wszystkie wymagania rekrutacyjne CUNY i zadeklarowano akceptację oferty wobec CUNY?
 • Czy możesz skorzystać z dodatkowego wsparcia w języku angielskim i / lub matematycznym w oparciu o Twoje wyniki wskaźnika biegłości?
 • Czy jesteś w stanie dostosować się do harmonogramu akademickiego programu, którego częścią jest wyjątkowe, skoncentrowane na uczestnikach podejście prowadzących?

Określone uczelnie mogą mieć inne kryteria kwalifikacyjne. Skontaktuj się z programem CUNY Start w twoim kampusie, aby uzyskać więcej informacji.


Jak aplikować

Aby zapisać się do programu „CUNY Start”:

 1. Wypełnij wszystkie wymagania dotyczące przyjęć CUNY i złóż podanie o przyjęcie do kampusu CUNY Start / Math Start.
 2. Weź udział w sesji informacyjnej w jednym z kampusów CUNY Start / Math Start.
 3. Idź na rozmowę z pracownikiem programu „CUNY Start”.
 4. Przedłóż kopię dyplomu ukończenia szkoły średniej lub dyplomu równoważnego i spełnij pozostałe wymagania wybranej uczelni.
 5. Wpłać wpisowe.

Chociaż uczniowie nie korzystają z pomocy finansowej, gdy są zapisani na CUNY Start lub Math Start, zachęca się ich do składania wniosków o pomoc finansową jak najwcześniej.


Jak uzyskać pomoc

Jeszcze dziś skontaktuj się z dostępnym na kampusie zespołem programu „CUNY Start”:

Więcej informacji w witrynie internetowej programu „CUNY Start”.

Inny Edukacja Programy

Zerówka i szkoła podstawowa

Wydział Edukacji miasta Nowy Jork (NYC Department of Education, DOE)

Szkoła publiczna: od zerówki do 5. klasy

Jeśli masz 5-letnie dziecko, możesz zapisać je do zerówki. Poznaj opcje w zakresie szkoły podstawowej.

We Speak NYC (WSNYC)

Biuro Burmistrza ds. Imigrantów (Mayor's Office of Immigrant Affairs, MOIA)

Program konwersacji i nauki języka angielskiego

Bezpłatne zajęcia z materiałami umożliwiające uzyskanie informacji o usługach miasta i doskonalenie znajomości języka angielskiego.

3-K (3-K)

Wydział Edukacji (Department of Education, DOE) miasta Nowy Jork

Wczesna edukacja dla dzieci w wieku trzech lat

„3-K dla wszystkich” to bezpłatna, całodniowa edukacja na wysokim poziomie dla trzylatków z Nowego Jorku.

zaktualizowany 1 marca, 2022