Bezpłatny program Pre-K dla czterolatków

Pre-K dla wszystkich (Pre-K) | Wydział Edukacji (Department of Education, DOE) miasta Nowy Jork

Edukacja Małe dziecko Przedszkolak

The Pre-K application for the 2022-2023 school year is now open. Apply on MySchools by March 18, 2022.

Udział w programie Pre-K pomaga dzieciom w dobrym starcie w szkole i w życiu. Dzieci uczą się rozwiązywać problemy, zadawać pytania i poznawać otaczający świat, w bezpiecznej i troskliwej społeczności edukacyjnej.

 • Złóż wniosek o przyjęcie do programu Pre-K na rok szkolny 2023–2024 do 10 marca 2023 roku.
 • W Nowym Jorku dzieci rozpoczynają program Pre-K w roku kalendarzowym, w którym skończą cztery lata.
 • Programy Pre-K oferują opcję opieki całodziennej, przedłużonej opieki dziennej i rocznej, w tym „Head Start”, przy czym każda z opcji objęta jest osobnymi kryteriami kwalifikowalności. Dowiedz się więcej.
 • Programy Pre-K oferowane są w pięciu dzielnicach, w trzech placówkach. W każdej z tych placówek realizowany jest wysokiej jakości spójny i oparty na zabawie program nauczania opracowany przez DOE. Do placówek mogą należeć:
  • wybrane publiczne szkoły podstawowe
  • ośrodki Pre-K prowadzone przez personel DOE miasta Nowy Jork oraz
  • organizacje społeczne nazywane ośrodkami wczesnej edukacji miasta Nowy Jork (NYC Early Education Centers, NYCEECs)

Kto się nadaje

Wszystkie nowojorskie rodziny, do których należą dzieci urodzone w 2018 roku, mogą zapisać je na rok szkolny 2023–2024.

Dzieci niepełnosprawne lub uczące się języka angielskiego mogą korzystać z programów Pre-K dla wszystkich.

Dzieci nie muszą potrafić korzystać z toalety, żeby korzystać z programu Pre-K.


Co musisz złożyć

Zapoznaj się z listą kontrolną rejestracji wstępnej, aby dowiedzieć się więcej o dokumentach potrzebnych do wstępnej rejestracji dziecka i zaakceptowania oferty programów przedszkolnych Pre-K. Przetłumaczone kopie listy kontrolnej można znaleźć w sekcji Dokumenty na stronie zapisów do programu Pre-K dla wszystkich.


Jak aplikować

Złóż wniosek o przyjęcie do programu Pre-K w jeden z następujących sposobów:

Kwalifikujące się rodziny mogą też ubiegać się o bezpłatne lub tanie programy Pre-K z opcją przedłużonej opieki dziennej i rocznej, w tym „Head Start”. Kwalifikowalność jest uzależniona od dochodów i potrzeb.

Na stronie MySchools można również znaleźć programy Pre-K z opcją opieki przez pół dnia oraz programy Pre-K w szkołach społecznych.


Jak uzyskać pomoc

 • Odwiedź stronę internetową DOE Pre-K miasta Nowy Jork, aby dowiedzieć się więcej na temat procesu przyjmowania do programu Pre-K.
 • Wyślij e-mail do działu przyjęć Pre-K na adres [email protected], jeśli masz pytania dotyczące przyjęcia dziecka do programu Pre-K.

Inny Edukacja Programy

We Speak NYC (WSNYC)

Biuro Burmistrza ds. Imigrantów (Mayor's Office of Immigrant Affairs, MOIA)

Program konwersacji i nauki języka angielskiego

Bezpłatne zajęcia z materiałami umożliwiające uzyskanie informacji o usługach miasta i doskonalenie znajomości języka angielskiego.

3-K (3-K)

Wydział Edukacji (Department of Education, DOE) miasta Nowy Jork

Wczesna edukacja dla dzieci w wieku trzech lat

„3-K dla wszystkich” to bezpłatna, całodniowa edukacja na wysokim poziomie dla trzylatków z Nowego Jorku.

CUNY Start

Miejski Uniwersytet Nowojorski (The City University of New York, CUNY)

Pomoc akademicka dla studentów CUNY

Studenci CUNY mogą uzyskać pomoc w spełnieniu standardów biegłości CUNY i przygotowaniu się do nauki na poziomie akademickim.

zaktualizowany 27 lutego, 2023