Programy pozalekcyjne dla uczniów

Kompleksowy system zajęć pozaszkolnych w Nowym Jorku (COMPASS NYC) | Wydział ds. Młodzieży i Rozwoju Społeczności miasta Nowy Jork (NYC Department of Youth and Community Development, DYCD)

Ogólne Uczeń niższych klas szkoły podstawowej Młodszy nastolatek Nastolatek

Uczniowie mogą przystąpić do jednego z setek bezpłatnych programów pozaszkolnych w Nowym Jorku poprzez program COMPASS NYC. Programy COMPASS oferują pomoc w pracach domowych, zajęcia sportowe, artystyczne i wiele innych. Programy są zapewniane bezpłatnie, a zajęcia odbywają się na terenie całego miasta.

 • W programach COMPASS młodzi ludzie biorą udział w:
  • nauce czytania i pisania oraz nauce przedmiotów ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM).
  • zajęciach, które są praktyczne, oparte na projektach i dostosowane do standardów edukacyjnych.
  • wysokiej jakości programach artystycznych i sportowych.
 • Programy trwają zwykle trzy godziny dziennie, pięć dni w tygodniu, również w czasie wakacji szkolnych.
 • Programy są oferowane we wszystkich pięciu dzielnicach i w wielu sąsiednich miejscowościach.

Kto się nadaje

Do zapisania się do programów COMPASS uprawnieni są wszyscy uczniowie z miasta Nowy Jork w wieku od przedszkola do 12 klasy.

Dla każdego programu mogą obowiązywać inne wymogi wiekowe i kwalifikacyjne.


Co musisz złożyć

Aby złożyć wniosek, musisz przedstawić jeden z następujących dowodów tożsamości dla swojego dziecka:

 • Akt urodzenia
 • Certyfikat naturalizacji
 • Oficjalne akta urodzenia
 • Oficjalne zapisy szkolne
 • Paszport
 • IDNYC
 • Ewidencja adopcyjna
 • Świadectwo chrztu lub inne świadectwo religijne

Jak aplikować

Jak znaleźć program online

Aby znaleźć programy w swojej okolicy, można skorzystać z narzędzia Discover DYCD.

 1. Należy wejść na stronę Discover DYCD.
 2. Wybrać „Programy pozalekcyjne” (afterschool programs) w polu kategorii i kliknąć „Szukaj”(Search).

Osobiście

Aby zapisać dziecko do programu COMPASS NYC; można się też skontaktować z personelem odpowiedzialnym za program pozalekcyjne w szkole Pana/Pani dziecka.


Jak uzyskać pomoc

Przez Internet

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat programu COMPASS w DYCD.

Telefonicznie

Należy zadzwonić do Youth Connect DYCD pod numer 800-246-4646 lub 646-343-6800. Można również porozmawiać z personelem prowadzącym zajęcia pozalekcyjne w szkole dziecka, aby uzyskać więcej informacji.

Należy zadzwonić pod numer 311

Należy zapytać o „kompleksową pomoc związaną z programem zajęć pozalekcyjnych” (Comprehensive After School Program).

Inny Ogólne Programy

Rady Młodych Liderów miasta Nowy Jork (NYC Youth Leadership Councils) (YLC)

NYC Service

Możliwości kształcenia umiejętności przywódczych dla młodzieży

Dzięki YLC młodzież może wspomagać swoje społeczności w kształtowaniu polityki, praktyk i działać na rzecz zmian w całym mieście.

Programy Cornerstone

Wydział ds. Młodzieży i Rozwoju Społeczności miasta Nowy Jork (Department of Youth & Community Development, DYCD)

Programy edukacyjne i pomocowe dla dzieci i dorosłych

Całoroczne programy dla młodzieży i dorosłych oferowane w komunalnych ośrodkach kultury.

STEM Matters NYC

Wydział Edukacji (Department of Education, DOE) miasta Nowy Jork

Programy STEM podczas przerw w nauce

W ramach inicjatywy STEM Matters NYC uczniowie uczęszczający do szkół K-12 mają możliwość udziału w wielu ekscytujących, praktycznych programach STEM odbywających się podczas przerwy wiosennej i wakacji.

zaktualizowany 22 marca, 2022