Programy STEM podczas przerw w nauce

Programy pozaszkolne STEM Matters NYC | Wydział Edukacji miasta Nowy Jork (NYC Department of Education, DOE)

Ogólne Uczeń niższych klas szkoły podstawowej Młodszy nastolatek Nastolatek

Program STEM Matters NYC oferuje wiele ekscytujących, praktycznych programów STEM dla uczniów 12 klasy podczas przerwy wiosennej i wakacji.


Kto się nadaje

W programie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół publicznych w Nowym Jorku.


Jak aplikować

  • Wszyscy uczniowie muszą wypełnić wniosek online po rozpoczęciu okresu składania wniosków.
  • Wpisz się na listę e-mailową STEM Matters NYC, aby otrzymać wiadomość o otwarciu wniosku online dla innych przerw w nauce.

Jak uzyskać pomoc

Inny Ogólne Programy

Rady Młodych Liderów miasta Nowy Jork (NYC Youth Leadership Councils) (YLC)

NYC Service

Możliwości kształcenia umiejętności przywódczych dla młodzieży

Dzięki YLC młodzież może wspomagać swoje społeczności w kształtowaniu polityki, praktyk i działać na rzecz zmian w całym mieście.

Kompleksowy system zajęć pozaszkolnych w Nowym Jorku (COMPASS NYC)

Wydział ds. Młodzieży i Rozwoju Społeczności miasta Nowy Jork (NYC Department of Youth and Community Development, DYCD)

Programy pozalekcyjne dla uczniów

COMPASS NYC proponuje setki programów dla dzieci i młodzieży, od klasy przedszkolnej do 12.

Programy Cornerstone

Wydział ds. Młodzieży i Rozwoju Społeczności miasta Nowy Jork (Department of Youth & Community Development, DYCD)

Programy edukacyjne i pomocowe dla dzieci i dorosłych

Całoroczne programy dla młodzieży i dorosłych oferowane w komunalnych ośrodkach kultury.

zaktualizowany 25 marca, 2022