Opieka nad niemowlętami i małymi dziećmi

EarlyLearn | NYC Departament Edukacji

Opieka nad dzieckiem Edukacja Niemowlę Małe dziecko Przedszkolak

EarlyLearn to darmowa lub niedroga opieka i edukacja dla dzieci w wieku od sześciu tygodni do dwóch lat. W całym Nowym Jorku są dostępne setki programów opieki domowej i grupowej, oferujących usługi w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu.

 • Do korzystania z EarlyLearn uprawnione są rodziny, które kwalifikują się do otrzymania bezpłatnej lub niedrogiej opieki.
 • Dzieci mają możliwość zabawy, nauki i budowania dobrych wspólnych relacji.
 • Uprawnienie zależy od dochodu, wielkości i potrzeb rodziny.
 • Rodziny, które nie otrzymują pomocy finansowej (Cash Assistance) lub nie są objęte opieką zastępczą bądź nie występuje u nich problem bezdomności, są zobowiązane do wniesienia udziału rodziny w zależności od dochodu.
 • Usługi są dostępne dla dzieci z niepełnosprawnościami.
 • Programy Early Head Start, również w ramach EarlyLearn, służą matkom w ciąży oraz programom przedłużonym dla niemowląt i małych dzieci. Programy te zapewniają usługi przez co najmniej osiem godzin dziennie przez cały rok.

Kto się nadaje

Kryteria uprawniające do udziału w programach EarlyLearn, włącznie z Early Head Start, obejmują dochód lub inne wymagania. W przypadku zakwalifikowania się do programu dziecko może rozpocząć udział w dowolnym momencie w ciągu roku. Wystarczy kilka pytań i będziemy w stanie pomóc Ci dowiedzieć się, czy spełniasz kryteria.


Co musisz złożyć

Aby złożyć wniosek o przystąpienie do programu opieki nad dzieckiem EarlyLearn, musisz potwierdzić następujące dane:

 • Miejsce zamieszkania: np. prawo jazdy, IDNYC lub rachunek za media
 • Dochód (przyczyna otrzymania dokumentów dotyczących opieki):
  • W przypadku zatrudnienia: paski wypłaty i/lub CS 1069
  • W przypadku samozatrudnienia: aktualnie dokumenty podatkowe, poświadczone notarialnie zestawienie / zestawienie od księgowego
  • W przypadku udziału w szkoleniu edukacyjnym lub zawodowym: ACD 1082
  • W przypadku otrzymywania zapomogi uzupełniającej (Supplemental Security Income, SSI), wynagrodzenia dla pracownika, zasiłku dla bezrobotnych itp.: udokumentowanie dochodu
 • Obywatelstwo lub status imigracyjny: Amerykański akt urodzenia (w przypadku dzieci poniżej 18. roku życia, które z Tobą mieszkają), karta rejestracji (jeśli dziecko nie urodziło się w Stanach Zjednoczonych)

Jak aplikować

Osobiście:

 1. Korzystając z MySchools: Wybierz filtry „EarlyLearn” i „Family Child Care” w menu rozwijanym
 2. Wpisz swój adres, aby znaleźć programy w okolicy.
 3. Pobierz wniosek, odwiedź wybrany program, aby odebrać wniosek, lub zadzwoń pod numer 311, aby poprosić o wysłanie go pocztą.
 4. Wypełnij wniosek i złóż wraz z wymaganymi dokumentami do wybranego programu opieki nad dzieckiem EarlyLearn.

Jeśli otrzymujesz już świadczenia z HRA i chcesz się zapisać do programu EarlyLearn NYC, złóż wniosek w swojej agencji pracy HRA.

Pocztą:

 1. Pobierz wniosek, odwiedź wybrany program, aby odebrać wniosek, lub zadzwoń pod numer 311, aby poprosić o wysłanie go pocztą.
 2. Składanie wniosku pocztą:
  NYC DOE – Office of Student Enrollment,
  PO BOX 377
  Maplewood, NJ 07040

Za pośrednictwem poczty e-mail:

Zeskanuj i prześlij wypełnione formularze e-mailem na adres earlylearn@schools.nyc.gov


Jak uzyskać pomoc

Inny Opieka nad dzieckiem Programy

System opieki nad dziećmi Miasta Nowy Jork (NYC Child Care Connect) (NYC CCC)

Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork (NYC Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH)

Znajdź licencjonowany program opieki nad dzieckiem

Zasób internetowy, który pomoże Ci znaleźć i być na bieżąco z informacjami o programach opieki nad dziećmi w Twojej społeczności.

Talon na opiekę nad dzieckiem

Wydział ds. Dzieci

Opieka nad dzieckiem dla spełniających kryteria rodzin o niskich dochodach

Talony pomagają w pokryciu kosztów opieki nad dziećmi w wieku od sześciu tygodni do trzynastu lat.

3-K for All (3-K)

NYC Departament Edukacji

Wczesna edukacja dla dzieci w wieku trzech lat

„3-K for All” to bezpłatna, całodniowa edukacja na wysokim poziomie dla trzylatków z Nowego Jorku.

zaktualizowany 19 kwietnia, 2021