Bony, które pomagają w pokryciu kosztów opieki nad dziećmi w wieku od 6 tygodni do 13 lat

Bony na opiekę nad dzieckiem | Wydział ds. Dzieci miasta Nowy Jork (NYC Administration for Children's Services, ACS)

Opieka nad dzieckiem Niemowlę Małe dziecko Przedszkolak Uczeń niższych klas szkoły podstawowej Młodszy nastolatek Nastolatek Opiekun

Bony na opiekę nad dzieckiem pomagają w pokryciu kosztów opieki nad dziećmi w wieku od 6 tygodni do 13 lat. Program obejmuje także dzieci niepełnosprawne w wieku do 19 lat. Setki dostawców usług opieki nad dziećmi w warunkach rodzinnych i w ośrodkach na terenie miasta Nowego Jorku akceptują bony na opiekę nad dzieckiem i świadczą swoje usługi w bezpiecznym i pozytywnym środowisku wspierającym proces nauki.

 • Bony pokrywają część lub całość kosztów opieki nad dziećmi. Większość rodzin jest zobowiązana do uiszczenia części kosztów na podstawie dochodu i wielkości rodziny. Twój bon pokryje wszystkie koszty, jeśli jesteś:
  • członkiem rodziny korzystającej z pomocy pieniężnej
  • członkiem rodziny bezdomnej
  • rodzicem zastępczym
 • Możesz użyć bonu, aby opłacić opiekę nad dziećmi świadczoną przez licencjonowanych/regulowanych dostawców i zatwierdzonych nieformalnych dostawców, takich jak krewni, sąsiedzi lub przyjaciele.
 • Dziecko może dołączyć do programu opieki nad dziećmi w dowolnym momencie w ciągu roku.
 • Uprawnienia zależą od dochodu, wielkości i innych potrzeb rodziny.
 • Rodzice nie muszą być obywatelami USA. Jednakże dziecko otrzymujące opiekę musi być obywatelem USA, osobą pochodzenia amerykańskiego lub mieć odpowiedni status imigracyjny.
 • Dostępność bonów zależy od finansowania.

Kto się nadaje

Możesz kwalifikować się do otrzymania bonu, jeśli Twoje gospodarstwo domowe otrzymuje pomoc pieniężną lub doświadcza bezdomności. Możesz również kwalifikować się, jeśli Twoje dochody są niższe od podanych poniżej:

Liczba osób w gospodarstwie domowym Miesięczny dochód gospodarstwa domowego
2 4578 USD
3 5760 USD
4 6939 USD
5 8118 USD
6 9300 USD
7 10 479 USD
8 10 725 USD

Konieczne jest również występowanie jednego z poniższych „powodów do opieki”:

 • Pracujesz ponad 10 godzin tygodniowo
 • Uczestniczysz w szkoleniu edukacyjnym lub zawodowym
 • Szukasz pracy
 • Mieszkasz w zakwaterowaniu tymczasowym (pierwszeństwo dostępu)
 • Korzystasz z usług dla ofiar przemocy domowej

Jak aplikować

Jak możesz złożyć wniosek:


Jak uzyskać pomoc

Inny Opieka nad dzieckiem Programy

Płatny urlop rodzinny stanu Nowy Jork (NYS Paid Family Leave) (PFL)

Komisja ds. odszkodowań pracowniczych stanu Nowy Jork (NYS Workers’ Compensation Board)

Płatny czas wolny na opiekę nad rodziną

Do 12 tygodni płatnego czasu wolnego na opiekę nad nowym dzieckiem, chorym członkiem rodziny i w innych sytuacjach.

System opieki nad dziećmi Miasta Nowy Jork (NYC Child Care Connect) (NYC CCC)

Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork (NYC Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH)

Znajdź licencjonowany program opieki nad dzieckiem

Zasób internetowy, który pomoże Ci znaleźć i być na bieżąco z informacjami o programach opieki nad dziećmi w Twojej społeczności.

Head Start

Wydział Edukacji miasta Nowy Jork (NYC Department of Education, DOE)

Opieka i edukacja dla 3-4-latków z rodzin o niskich dochodach

Programy Head Start są bezpłatne i działają przez cały rok przez co najmniej osiem godzin dziennie.

zaktualizowany 6 kwietnia, 2023