Znajdź licencjonowany program opieki nad dzieckiem

System opieki nad dziećmi Miasta Nowy Jork (NYC Child Care Connect) (NYC CCC) | Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork (NYC Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH)

Opieka nad dzieckiem Niemowlę Małe dziecko Przedszkolak Uczeń niższych klas szkoły podstawowej Młodszy nastolatek Nastolatek

System opieki nad dziećmi Miasta Nowy Jork (NYC Child Care Connect) pomoże Ci znaleźć program opieki nad dziećmi w Twojej społeczności. Wszystkie programy są kontrolowane i podlegają przepisom Departamentu Zdrowia Miasta Nowy Jork. Możesz również zapisać się, aby otrzymywać powiadomienia o konkretnych placówkach opieki nad dziećmi.


Jak aplikować

Skorzystaj z pomocy systemu opieki nad dziećmi Miasta Nowy Jork (NYC Child Care Connect), aby znaleźć licencjonowany program opieki nad dziećmi w Twojej okolicy. Skontaktuj się z wybranym dostawcą usług, aby uzyskać informacje na temat sposobu składania wniosków.

Znajdź program opieki nad dzieckiem


Jak uzyskać pomoc

Zadzwoń pod numer 311, aby zgłosić obiekt, który Twoim zdaniem jest niebezpieczny, szkodliwy dla zdrowia lub działa nielegalnie. Poproś o złożenie skargi dotyczącej opieki nad dzieckiem.

Inny Opieka nad dzieckiem Programy

Płatny urlop rodzinny stanu Nowy Jork (NYS Paid Family Leave) (PFL)

Komisja ds. odszkodowań pracowniczych stanu Nowy Jork (NYS Workers’ Compensation Board)

Płatny czas wolny na opiekę nad rodziną

Do 12 tygodni płatnego czasu wolnego na opiekę nad nowym dzieckiem, chorym członkiem rodziny i w innych sytuacjach.

Bony na opiekę nad dzieckiem

Wydział ds. Dzieci miasta Nowy Jork (NYC Administration for Children's Services, ACS)

Bony, które pomagają w pokryciu kosztów opieki nad dziećmi w wieku od 6 tygodni do 13 lat

Bony na opiekę nad dzieckiem pomagają opłacić opiekę nad dziećmi świadczoną przez licencjonowanych dostawców lub nieformalnych dostawców, takich jak krewni, sąsiedzi lub przyjaciele.

Head Start

Wydział Edukacji miasta Nowy Jork (NYC Department of Education, DOE)

Opieka i edukacja dla 3-4-latków z rodzin o niskich dochodach

Programy Head Start są bezpłatne i działają przez cały rok przez co najmniej osiem godzin dziennie.

zaktualizowany 1 lutego, 2022