Opieka i edukacja dla 3-4-latków z rodzin o niskich dochodach

Head Start | Wydział Edukacji miasta Nowy Jork (NYC Department of Education, DOE)

Opieka nad dzieckiem Małe dziecko Przedszkolak

Programy Head Start zapewniają dzieciom w wieku 3-4 lat bezpieczne i pozytywne otoczenie do nauki, zabawy i rozwoju umiejętności potrzebnych w przedszkolu i dalszej edukacji. Programy zapewniają także opiekę zdrowotną i żywieniową oraz inne usługi dla dzieci i ich rodzin.

 • W przypadku zakwalifikowania się i dostępności wolnych miejsc, Pana/Pani dziecko może rozpocząć program Head Start w dowolnym momencie roku. Programy:
  • są bezpłatne i działają przez cały rok przez co najmniej osiem godzin dziennie.
  • zapewniają pożywne posiłki i badania przesiewowe dla dzieci.
 • Programy Head Start pomagają również rodzicom i rodzinom osiągnąć ich własne cele, w tym zdobycie zatrudnienia, mieszkania, wykształcenia przez osoby dorosłe oraz dostępu do usług zdrowotnych.
 • Ograniczona liczba miejsc jest dostępna również w programach Early Head Start , które są przeznaczone dla kobiet w ciąży, niemowląt i małych dzieci.
 • Programy Head Start realizowane są w ośrodkach prowadzonych przez organizacje społeczne i non-profit.
 • Uprawnienie zależy od dochodu rodziny, sytuacji mieszkaniowej i/lub otrzymywania pomocy pieniężnej HRA lub świadczeń dodatkowe dochody z ubezpieczenia społecznego (Supplemental Security Income, SSI).

Kto się nadaje

Twoja rodzina może się kwalifikować do programu Head Start w przypadku spełnienia co najmniej trzech poniższych warunków:

 • Korzystasz z tymczasowej pomocy mieszkaniowej
 • Otrzymujesz pomoc finansową z HRA
 • Otrzymujesz zapomogę uzupełniającą (Supplemental Security Income, SSI)
 • Zapisujesz dziecko objęte opieką zastępczą
 • Dochody Twojej rodziny nie przekraczają określonej kwoty

Najlepszym sposobem na uzyskanie informacji, czy Twoja rodzina jest uprawniona do udziału w programie Head Start, jest bezpośredni kontakt z biurem programu.


Co musisz złożyć

Aby zapisać dziecko do programu, należy wykazać:

 • Wiek dziecka
 • Dochód, który może obejmować pismo dotyczące świadczenia program tymczasowej pomocy dla potrzebujących rodzin (Temporary Assistance for Needy Families, TANF) lub zapomogę uzupełniającą (SSI).

Jak aplikować

Aby ubiegać się o przyjęcie do programu Head Start, należy się skontaktować z najbliższym programem.

Krok 1:Aby znaleźć program 3-K – Head Start, należy

 1. Odwiedzić stronę MySchools.
 2. Kliknąć opcję „Więcej filtrów” (More Filters). Zaznaczyć pole wyboru „Head Start” w opcji programów całorocznych „Year-Round 3-K Programs”.
 3. Wpisać swój adres domowy, aby znaleźć program.

Krok 1:Aby znaleźć najbliższy program Pre-K – Head Start, należy

 1. Odwiedzić stronę MySchools.
 2. Kliknąć opcję „Więcej filtrów” (More Filters). Zaznaczyć pole wyboru „Head Start” w opcji programów całorocznych „Year-Round Programs”.
 3. Wpisać swój adres domowy, aby znaleźć program.

Jak uzyskać pomoc

Należy odwiedzić stronę internetową

Więcej informacji na temat programu Head Start można uzyskać w NYCDOE.

Należy zadzwonić pod numer 311

Jeżeli ma Pan/Pani problem ze znalezieniem programu, należy zapytać o program „Head Start”.

Inny Opieka nad dzieckiem Programy

Płatny urlop rodzinny stanu Nowy Jork (NYS Paid Family Leave) (PFL)

Komisja ds. odszkodowań pracowniczych stanu Nowy Jork (NYS Workers’ Compensation Board)

Płatny czas wolny na opiekę nad rodziną

Do 12 tygodni płatnego czasu wolnego na opiekę nad nowym dzieckiem, chorym członkiem rodziny i w innych sytuacjach.

System opieki nad dziećmi Miasta Nowy Jork (NYC Child Care Connect) (NYC CCC)

Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork (NYC Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH)

Znajdź licencjonowany program opieki nad dzieckiem

Zasób internetowy, który pomoże Ci znaleźć i być na bieżąco z informacjami o programach opieki nad dziećmi w Twojej społeczności.

Bony na opiekę nad dzieckiem

Wydział ds. Dzieci miasta Nowy Jork (NYC Administration for Children's Services, ACS)

Bony, które pomagają w pokryciu kosztów opieki nad dziećmi w wieku od 6 tygodni do 13 lat

Bony na opiekę nad dzieckiem pomagają opłacić opiekę nad dziećmi świadczoną przez licencjonowanych dostawców lub nieformalnych dostawców, takich jak krewni, sąsiedzi lub przyjaciele.

zaktualizowany 8 marca, 2022