Staże dla uczniów szkół średnich oraz studentów

Nowojorski program Ladders for Leaders | Wydział ds. Młodzieży i Rozwoju Społeczności miasta Nowy Jork (NYC Department of Youth and Community Development, DYCD)

Praca zawodowa Młodszy nastolatek Nastolatek Młody dorosły

Program oferuje płatne letnie staże dla uczniów szkół średnich i studentów. Do pracodawców należą czołowe firmy, organizacje non-profit i agencje rządowe w Nowym Jorku. Program zapewnia również wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia i przygotowanie do pracy.

 

 • Obecnie można przesyłać zgłoszenia; termin: 25 lutego 2022 r.
 • Staże zwykle rozpoczynają się w pierwszym tygodniu lipca. Uczniowie i studenci pracują minimum 25 godzin tygodniowo przez minimum 6 tygodni.
 • Osoby poniżej 18. roku życia muszą dostarczyć odpowiednie pozwolenie na pracę (working papers), aby wziąć udział w programie.
 • Program oferuje też szkolenia przed zatrudnieniem, rozwój umiejętności niezbędnych w miejscu pracy oraz doradztwo w zakresie wyboru kariery i uczelni.
 • Po zakończeniu programu uczniowie i studenci mogą dołączyć do rozległej sieci absolwentów, skorzystać z możliwości pracy po stażu oraz uczestniczyć w wydarzeniach networkingowych dostępnych tylko dla byłych uczestników programu.

Kto się nadaje

Jeśli jesteś w stanie odpowiedzieć „tak” na następujące pytania, prawdopodobnie możesz skorzystać z programu.

 • Czy mieszkasz w Nowym Jorku?
 • Czy uczysz się obecnie w liceum / jesteś studentem uczelni wyższej?
 • Czy masz od 16 do 22 lat?
 • Czy masz wcześniejsze doświadczenie zawodowe (nawet jako wolontariusz)?
 • Czy masz minimalną średnią ocen (GPA) równą 3,00?
 • Jeśli masz mniej niż 18 lat, czy masz odpowiednie pozwolenie na pracę (working papers)?

Co musisz złożyć

Przy składaniu wniosku nie jest konieczne przedkładanie jakichkolwiek dokumentów. Dokumenty należy przedłożyć dopiero po wytypowaniu do uczestnictwa w programie.

Należy wówczas dostarczyć następujące dokumenty, które nie utraciły ważności:

Dokument potwierdzający tożsamość

Jeden z poniższych dokumentów:

 • legitymacja szkolna
 • dowód tożsamości wydany przez władze miasta, stanu lub rządowe, taki jak prawo jazdy NYS, pozwolenie dla osoby uczącej się lub IDNYC

Dokument potwierdzający wiek

Jeden z poniższych dokumentów:

 • akt urodzenia
 • karta świadczeń
 • prawo jazdy / pozwolenie dla osoby uczącej się NYS
 • karta rejestracji cudzoziemca
 • paszport Stanów Zjednoczonych

Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania

Jeden z poniższych dokumentów z ostatnich 6 miesięcy:

 • rachunki za media
 • umowa najmu, hipoteka lub akt notarialny
 • rachunek za telewizję kablową (z wyszczególnieniem usługi telefonu)
 • oficjalne pismo z instytucji federalnej, stanowej lub miejskiej

Dokument potwierdzający uprawnienie do pracy

Osoby w wieku od 16. do 17. roku życia są zobowiązane do przedłożenia dokumentów uprawniających do podjęcia pracy (working papers)

Ponadto należy przedłożyć jeden z poniższych dokumentów:

 • świadectwo szkolne (z ostatnich 6 miesięcy)
 • oficjalny wykaz ocen
 • prawo jazdy / pozwolenie dla osoby uczącej się NYS
 • karta rejestracji wyborcy
 • legitymacja wojskowa USA / dokument poboru

Potwierdzenie statusu ucznia lub studenta

Jeden z poniższych dokumentów:

 • oficjalny wykaz ocen ze szkoły średniej
 • oficjalny wykaz ocen z college’u
 • nieoficjalny wykaz ocen z college’u wraz z kopią legitymacji studenckiej

Potwierdzenie obywatelstwa

Jeden z poniższych dokumentów:

 • ważny paszport Stanów Zjednoczonych
 • amerykański akt urodzenia
 • karta rejestracji cudzoziemca
 • I-94, I-551, I-797
 • akt nadania obywatelstwa
 • karta rejestracji zatrudnienia

Dokument potwierdzający dochód rodziny

Z każdego źródła dochodu wszystkich osób uzyskujących dochody z ostatnich 6 miesięcy, jeden z poniższych dokumentów:

W przypadku uzyskiwania pomocy publicznej:

 • aktualna karta EBT (na której podane jest imię i nazwisko rodzica/opiekuna) ORAZ aktualny rachunek ze sklepu
 • aktualny budżet świadczeń / pismo od SNAP
 • oficjalne pismo od pomocy społecznej (musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, nr świadczenia i datę)

W przypadku nieuzyskiwania pomocy publicznej:

 • dwa (2) kolejne odcinki wypłaty pochodzące z ostatnich sześciu miesięcy (muszą zawierać imię i nazwisko odbiorcy oraz dochód brutto)
 • formularz 2021 W-2 i jeden odcinek wypłaty (1) z ostatnich sześciu miesięcy
 • aktualne pismo z informacją o przyznaniu emerytury
 • aktualne pismo z informacją o przyznaniu SSA
 • dokument potwierdzający przyznanie zasiłku dla bezrobotnych z ostatnich sześciu miesięcy
 • osoby samozatrudnione mogą złożyć zeznanie podatkowe za rok 2021 wraz z załącznikiem „C” lub „E” (w przypadku otrzymania dochodu z wynajmu)

Dokument potwierdzający numer ubezpieczenia społecznego

 • karta ubezpieczenia społecznego

Dokument potwierdzający rejestrację w służbie wojskowej (dla mężczyzn w wieku 18 lat i starszych)

Jeden z poniższych dokumentów:

 • potwierdzenie rejestracji internetowej (www.sss.gov)
 • potwierdzenie online

Dokument potwierdzający status niepełnosprawności (o ile dotyczy)

Jeden z poniższych dokumentów:

 • potwierdzenie statusu niepełnosprawności z ubezpieczenia społecznego lub świadczeń w ramach zapomogi uzupełniającej (SSI)
 • oświadczenie od lekarza specjalisty
 • inne oficjalne dokumenty dla ACS, HRA, pismo ze szkoły z informacją o niepełnosprawności

Jak aplikować

 • Zarejestruj się w programie Ladders for Leaders online do dnia 25 lutego 2022 r.
 • Formularz zgłoszenia do programu Ladders for Leaders jest dostępny tylko w okresie naboru.

Jak uzyskać pomoc

 • Odwiedź witrynę internetową DYCD, aby dowiedzieć się więcej.
 • W razie pytań dotyczących programu należy skontaktować się z zespołem DYCD ds. relacji ze społecznością (Community Connect) pod numerem 800-246-4646 (poniedziałek–piątek, godz. 9.00 –17.00).

Inny Praca zawodowa Programy

Program letniej pracy dla młodzieży (SYEP)

Wydział ds. Młodzieży i Rozwoju Społeczności miasta Nowy Jork (NYC Department of Youth and Community Development, DYCD)

Płatne prace letnie dla młodzieży

SYEP organizuje trwające do sześciu tygodni letnie praktyki dla młodzieży w wieku od 14 do 24 lat.

Praca w Nowym Jorku (WorkingNYC)

Biuro Burmistrza ds. Rozwoju Zawodowego (Mayor’s Office of Workforce Development)

Programy szkoleń zawodowych i zasoby miejskie

Znajdź usługi i zasoby, które mogą Ci pomóc się przygotować i znaleźć pracę.

Jobs Plus

Urząd Mieszkalnictwa miasta Nowy Jork (NYC Housing Authority, NYCHA)

Pomoc w znalezieniu pracy dla mieszkańców lokali komunalnych

„Jobs Plus” to program pomocy w zatrudnieniu, dzięki któremu lokatorzy mieszkań komunalnych NYCHA znajdują zatrudnienie i zwiększają swój miesięczny dochód.

zaktualizowany 24 stycznia, 2022