Resous ofisyèl New York City pou

Fanmi yo Timoun yo Paran yo Grandi

Eksplore evènman ak aktivite
 1. Tibebe 0-11 mwa

  1. 2 Mwa
  2. 4 Mwa
  3. 6 Mwa
  4. 9 Mwa
  5. Devlopman Sèvo
 2. Timoun Piti 1-3 ane

  1. 1 Lane
  2. 2 Lane
  3. 3 Lane
  4. Devlopman Sèvo
 3. Timoun Laj Preskolè 4-5 ane

  1. 4 Lane
  2. 5 Lane
  3. Devlopman Sèvo
 4. Timoun ki nan Lekòl Primè 6-10 ane

  1. 6 Lane
  2. 7 Lane
  3. 8 Lane
  4. 9 Lane
  5. 10 Lane
 5. Pre-Adolesan 11-12 ane

  1. 11 Lane
  2. 12 Lane
 6. Adolesan 13-16 ane

  1. 13-14 lane
  2. 15-16 lane
 7. Jenn Granmoun 17-24 ane

  1. 17-20 lane
  2. 21-24 lane

Pwogram Espesyal

Affordable Connectivity Program (ACP)

Rabè chak mwa sou sèvis entènèt

Jwenn yon rabè chak mwa jiska $30 sou sèvis entènèt epi jiska $100 rabè pou yon laptòp, tablèt oswa òdinatè.

Koupon pou Sèvis Gadri

Koupon pou ede kouvri frè sèvis gadri pou timoun ki gen 6 semèn jiska 13 lane yo.

Koupon pou Sèvis Gadri yo ede peye sèvis gadri lakay yon founisè kalifye oswa founisè enfòmèl tankou fanmi, vwazinaj, oswa zanmi.

Pwogram Travay pou Jèn pandan sezon Ete (SYEP)

Fè eksperyans travay ki peye nan sezon ete pou jèn

Jiska sis (6) semèn eksperyans ki peye pou jèn ki gen ant 14-24 lane.