Podróżuj za połowę ceny

Program Fair Fares NYC (FFNYC) | Wydział Zasobów Ludzkich miasta Nowy Jork (NYC Human Resources Administration, HRA)

Pieniądze i wydatki Młody dorosły Opiekun

Program Fair Fares NYC pomaga nowojorczykom o niskich dochodach zaoszczędzić 50% na transporcie publicznym, w tym na opłatach za metro, kwalifikujących się biletach autobusowych oraz usługach transportu dla osób niepełnosprawnych Access-A-Ride.

  • W przypadku metra i autobusów dostępne są opcje biletów jednorazowych, 7-dniowych (tygodniowych) i 30-dniowych (miesięcznych) na wszystkie linie.
  • Osoby korzystające z Access-A-Ride po połączeniu kont Fair Fares i Access-A-Ride automatycznie zyskują zniżkę na przejazdy Access-A-Ride.
  • Karta Fair Fares NYC MetroCard powinna zostać dostarczona pocztą w ciągu trzech tygodni po zatwierdzeniu wniosku.

Kto się nadaje

Udzielenie odpowiedzi Tak na poniższe pytania może oznaczać, że kwalifikujesz się do programu:

  1. Czy mieszkasz w Nowym Jorku?
  2. Czy Twój wiek mieści się w zakresie 18–64 lata?
  3. Czy dochód Twojego gospodarstwa domowego jest niższy niż te kwoty?
Wielkość rodziny Dochód roczny Dochód miesięczny Dochód tygodniowy
1 14 580 USD 1215 USD 280 USD
2 19 720 USD 1643 USD 379 USD
3 24 860 USD 2072 USD 478 USD
4 30 000 USD 2500 USD 577 USD
5 35 140 USD 2928 USD 676 USD
6 40 280 USD 3357 USD 774 USD
7 45 420 USD 3785 USD 873 USD
8 50 560 USD 4213 USD 972 USD
Dla każdej dodatkowej osoby należy dodać: 5140 USD 428 USD 99 USD

Co musisz złożyć

Konieczne będą dokumenty potwierdzające tożsamość, wiek, adres miejsca zamieszkania oraz wysokość dochodu. Patrz Program Fair Fares NYC – lista sugerowanych dokumentów.


Jak aplikować


Jak uzyskać pomoc

Inny Pieniądze i wydatki Programy

Affordable Connectivity Program (ACP)

Federalna Komisja Łączności (Federal Communications Commission, FCC)

Miesięczna zniżka na usługi internetowe

Uzyskaj do 30 USD miesięcznej zniżki na usługi internetowe i do 100 USD zniżki na zakup laptopa, tabletu lub komputera.

Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych / program jednorazowej pomocy One Shot Deal

Wydział Zasobów Ludzkich miasta Nowy Jork (NYC Human Resources Administration, HRA)

Gotówka w sytuacjach nadzwyczajnych

Pomoc finansowa dla osób, które nie mogą pokryć swoich wydatków z powodu niespodziewanej sytuacji lub zdarzenia.

Ulga podatkowa od dochodów (Earned Income Tax Credit, EITC) (EITC)

Wydział ds. Ochrony Konsumentów i Pracowników (Department of Consumer and Worker Protection, DCWP) w mieście Nowy Jork; Urząd Skarbowy (Internal Revenue Service, IRS)

Oszczędności podatkowe dla osób pracujących i rodzin.

Świadczenie z tytułu ulgi podatkowej przysługujące pracownikom i rodzinom o niskich oraz średnich dochodach, w szczególności mającym dzieci, wynosi maksymalnie 11 000 USD.

zaktualizowany 31 stycznia, 2023