Pomoc w formie gotówki dla osób w potrzebie

Pomoc Pieniężna | NYC Urząd ds. Zasobów Ludzkich

Pieniądze i wydatki Dla każdego

Rodziny w potrzebie mogą uzyskać pomoc w formie gotówki. Środki są przesyłane na kartę debetową, której można użyć w dowolnym bankomacie lub sklepie, w którym są akceptowane karty EBT.

 • Wymagane są dokumenty potwierdzające tożsamość, miejsce zamieszkania, dochody i status dotyczący obywatelstwa.
 • Aby otrzymywać pomoc pieniężną, trzeba być obywatelem Stanów Zjednoczonych lub mieć należyty status imigracyjny; osoby składające wnioski mogą skorzystać z pomocy pracownika programu.
 • Aby zakwalifikować się do programu pomocy pieniężnej, osoby, które są w stanie pracować, muszą pracować, uczestniczyć w programie edukacyjnym lub szkoleniowym, albo przystąpić do przydzielonego im programu.

Kto się nadaje

Podejmując decyzję o kwalifikowalności danej osoby rozpatruje się kilka kwestii. Są to między innymi:

 • wysokość zarobków
 • wysokość otrzymywanych świadczeń
 • liczba osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym
 • zasoby, takie jak gotówka lub konto bieżące
 • status dotyczący obywatelstwa lub imigracyjny

Co musisz złożyć

Osoby, które zechcą ubiegać się o pomoc pieniężną będą musiały udokumentować:

 • swoją tożsamość, okazując np. dokument tożsamości ze zdjęciem, prawo jazdy, paszport, świadectwo naturalizacji lub dokumentację ze szpitala;
 • miejsce zamieszkania, okazując np. oświadczenie właściciela lokalu, aktualny rachunek za czynsz, dokument najmu lub kredytu hipotecznego;
 • dochody (jeśli są), okazując np. ostatni odcinek wypłaty, dokumentację działalności gospodarczej, aktualne zeznanie podatkowe lub oświadczenie o świadczeniach z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia;
 • obywatelstwo lub status imigracyjny, okazując np. akt urodzenia, paszport amerykański lub dokumentację służby wojskowej.

Dalsze informacje o innych dokumentach potwierdzających, jakie można przedstawić są dostępne w poradniku dotyczącym dokumentów do pomocy pieniężnej.


Jak aplikować

Złóż wniosek online

 1. Złóż wniosek za pośrednictwem ACCESS HRA. Wniosek o odnowienie uczestnictwa w programie pomocy pieniężnej, programie SNAP oraz Medicaid można złożyć jednocześnie, korzystając z wniosku programu pomocy pieniężnej.
 2. Skorzystaj z aplikacji na urządzenia mobilne ACCESS HRA, aby śledzić postępy w rozpatrywaniu wniosku lub dostarczyć dodatkowe dokumenty.
 3. Skontaktujemy się z Tobą w celu przeprowadzenia rozmowy drogą telefoniczną. Możesz również odwiedzić centrum HRA i odbyć rozmowę osobiście.

Złóż wniosek pocztą tradycyjną

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Wniosek prześlij pocztą albo wrzuć go do skrzynki podawczej w Centrum Pracy HRA.
 3. Skontaktujemy się z Tobą w celu przeprowadzenia rozmowy drogą telefoniczną. Możesz również odwiedzić centrum HRA i odbyć rozmowę osobiście.

Złóż wniosek osobiście

Aby złożyć wniosek, odwiedź Centrum Pracy HRA. Dla ułatwienia można zabrać swój dowód osobisty, przekazać informacje na temat miejsca zamieszkania, osób w gospodarstwie domowym oraz wysokości swoich dochodów. Pracownik przekaże, które dowody są wymagane.


Jak uzyskać pomoc

Inny Pieniądze i wydatki Programy

Affordable Connectivity Program (ACP)

Federalna Komisja Łączności (Federal Communications Commission, FCC)

Miesięczna zniżka na usługi internetowe

Uzyskaj do 30 USD miesięcznej zniżki na usługi internetowe i do 100 USD zniżki na zakup laptopa, tabletu lub komputera.

Program Fair Fares NYC (FFNYC)

Wydział Zasobów Ludzkich miasta Nowy Jork (NYC Human Resources Administration, HRA)

Podróżuj za połowę ceny

Podróżuj środkami komunikacji miejskiej, w tym metrem i wybranymi autobusami oraz korzystaj z usług transportu dla osób niepełnosprawnych Access-A-Ride za połowę ceny.

Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych / program jednorazowej pomocy One Shot Deal

Wydział Zasobów Ludzkich miasta Nowy Jork (NYC Human Resources Administration, HRA)

Gotówka w sytuacjach nadzwyczajnych

Pomoc finansowa dla osób, które nie mogą pokryć swoich wydatków z powodu niespodziewanej sytuacji lub zdarzenia.

zaktualizowany 16 maja, 2022