Służby zajmujące się świadczeniami alimentacyjnymi na dzieci

Urząd ds. służb zajmujących się świadczeniami alimentacyjnymi na dzieci (OCSS) | Urząd ds. zasobów ludzkich w Nowym Jorku

Usługi dla rodzin Opiekun

Program pomaga matkom, ojcom i opiekunom w uzyskaniu alimentów na rzecz dziecka. Osoby, które otrzymują alimenty na rzecz dziecka, mogą uzyskać pomoc w ich pobieraniu. Osoby, które płacą alimenty na rzecz dziecka, mogą uzyskać pomoc w znalezieniu pracy i zarządzaniu zadłużeniem alimentacyjnym. Dostępne są również inne usługi.

 • Nie musisz być obywatelem, aby skorzystać z tej usługi. Nikt nie spyta Cię również o Twój status imigracyjny.
 • Ten program nie pomaga w sprawach związanych z opieką nad dzieckiem lub widzeniami, ale może skierować Cię do odpowiednich służb takich jak mediacja.
 • Dziecko może otrzymywać alimenty do 21. roku życia, nawet jeśli drugi rodzic nie jest zaangażowany w życie dziecka.
 • Uzyskaj nakaz alimentacyjny na dziecko, nawet jeśli uważasz, że drugiego rodzica nie stać na płacenie alimentów. Może uzyskać pomoc w znalezieniu pracy i może kwalifikować się do otrzymania ochrony finansowej.
 • Rodzice, którzy mają zaległości w płaceniu alimentów na rzecz dziecka, mogą zostać zakwalifikowani do programu obniżenia zadłużenia.
  • Rodzice, którzy nie sprawują opieki nad dzieckiem, mogą również skorzystać z usług pośrednictwa pracy, jeśli są bezrobotni lub zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin.
 • W przypadku rodziców sprawujących opiekę nad dzieckiem, którzy ubiegają się o świadczenia pieniężne lub je otrzymują, brak odpowiedzi na wezwanie do zapłaty alimentów na rzecz dziecka lub niestawienie się na spotkanie w sprawie alimentów na rzecz dziecka może spowodować obniżenie świadczenia pomocy pieniężnej o 25%, utratę ubezpieczenia Medicaid oraz utratę uprawnień do korzystania z niektórych programów pomocy w wynajmie. Aby uzyskać pomoc, należy zadzwonić pod numer telefonu podany w zawiadomieniu o spotkaniu lub wysłać e-mail do OCSS na adres dcse.cseweb@dfa.state.ny.us

Kto się nadaje

Aby kwalifikować się do otrzymywania świadczeń na rzecz dzieci, należy odpowiedzieć tak na poniższe pytania:

 1. Czy jesteś samotnym rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka w wieku poniżej 21 lat?
 2. Czy ponosisz główną odpowiedzialność za codzienne życie dziecka?

Co musisz złożyć

Na rozmowę należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek
 • akt urodzenia dziecka
 • Aktualne zdjęcie drugiego rodzica jest również pomocne, ale nie jest wymagane.

Jak aplikować

Aby zapisać się do programu świadczeń alimentacyjnych

 • Zapisz się online, korzystając z aplikacji NYC Child Support – ACCESS HRA.
  • Pobierz aplikację za darmo z App Store (Apple) lub Google Play (Android) w języku angielskim, hiszpańskim, koreańskim, arabskim, rosyjskim, chińskim tradycyjnym i francuskim.
  • Jeśli posiadasz już konto ACCESS HRA na użytek świadczeń w ramach programy SNAP, Cash Assistance lub Medicaid, możesz użyć tych samych danych do logowania.
 • Wyślij formularz zgłoszeniowy pocztą.
  • Wypełnij formularz zgłoszeniowy w sprawie świadczeń alimentacyjnych na dziecko, pobierając go lub prosząc o przesłanie kopii pocztą do domu. Wyślij formularz na adres:
   Office of Child Support Services

   PO Box 830
   Canal Street Station
   New York, NY 10013
 • Jeśli ubiegasz się o pomoc pieniężną lub medyczną, bądź ją otrzymujesz, musisz odbyć rozmowę w biurze dzielnicowym OCSS, aby otworzyć sprawę.
 • Podaj jak najwięcej informacji o drugim rodzicu dziecka. Przykładowe dane to data urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego, adres i nazwa pracodawcy. Można dołączyć również zdjęcie.

Jak uzyskać pomoc

 • Odwiedź stronę internetową Child Support Services aby dowiedzieć się więcej o dostępnych usługach.
 • Aby uzyskać pomoc osobiście, odwiedź Centrum Obsługi Klienta lub biuro sądu rodzinnego OCSS w swojej dzielnicy, aby uzyskać pomoc:
  Centrum Obsługi Klienta

  151 West Broadway, 4. piętro (między ulicami Worth Street i Thomas Street)
  Nowy Jork, NY 10013
  od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–19:00 (z wyjątkiem dni wolnych)
 • Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń na infolinię świadczeń alimentacyjnych pod numer 888-208-4485 (lub 866-875-9975 dla osób niedosłyszących).
 • Biura OCSS są otwarte. Jednak ze względu na pandemię OCSS zachęca klientów do wysyłania wiadomości e-mail na adres dcse.cseweb@dfa.state.ny.us w celu umówienia się na spotkanie telefoniczne z działem obsługi klienta lub uzyskania odpowiedzi pocztą elektroniczną.
  • Należy podać swoje imię i nazwisko, numer sprawy alimentacyjnej, opis problemu, numer telefonu oraz wskazać najlepsze godziny do kontaktu. W temacie wiadomości e-mail wpisz „Requesting a Customer Service Appointment” (Prośba o umówienie się na spotkanie z działem obsługi klienta).
 • Informacje na temat sprawowania opieki nad dzieckiem i widzeń można uzyskać na stronie internetowej sądu rodzinnego.

Inny Usługi dla rodzin Programy

ActionNYC

Biuro Burmistrza ds. Imigrantów

Bezpłatna i bezpieczna pomoc prawna dla imigrantów

Znajdź bezpłatną, bezpieczną pomoc prawną w sprawach imigracyjnych. Porozmawiaj z adwokatem ds. imigracyjnych w swojej społeczności na temat swoich możliwości.

Program Współpracy Pielęgniarek i Rodzin w Nowym Jorku (NYC NFP)

NYC Departament Zdrowia i Higieny Psychicznej

Pomoc dla debiutujących rodziców

Pielęgniarki wspierają debiutujące mamy i debiutujących ojców, aby mogli być jak najlepszymi rodzicami.

Program wizyt domowych dla noworodków (Newborn Home Visiting Program) (NHVP)

Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork (NYC Department of Health and Mental Hygiene)

Wizyty domowe u świeżo upieczonych mam

Świeżo upieczone mamy mogą uzyskać wsparcie pracowników opieki medycznej w zakresie karmienia piersią, porady dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa oraz dostęp do zasobów społeczności.

zaktualizowany 9 maja, 2022